Novinky

Slobodný trh na kolesách

V piatok aj Slovensko navštívila Free Market Road Show, v rámci ktorej sa u nás zastavila partia rešpektovaných svetových ekonómov. Medzi nimi aj nositeľ Nobelovej ceny, Myron Scholes.

Viac
Slobodný trh na kolesách
ZPS na sociálnych sieťach