Čo je ZPS

Chránime podnikateľskú slobodu 

ZPS je najstaršie slovenské podnikateľské združenie, ktoré obhajuje záujmy podnikateľov už od roku 1989. Naši zakladatelia nemohli podnikať pred nežnou revolúciou a preto vedia, že sloboda podnikania je veľmi dôležitá. S veľkým znepokojením sledujú jej postupné, ale dlhodobé obmedzovanie a masívny nárast regulácie, ktorý komplikuje až znemožňuje podnikanie. ZPS sa usiluje o zvrátenie tohto negatívneho trendu.

Presadzujeme výrazné zníženie regulácie a jednoduché zákony

Slovenské zákony sú plné byrokracie. Vedeli ste, že tie kľúčové, ktoré ovplyvňujú podnikanie, sa menia v priemere každé dva týždne? V ZPS tieto neustále zmeny nielen pripomienkujeme, ale presadzujeme najmä výrazné zníženie regulačného zaťaženia podnikania.

Viac >

Budujeme pozitívny imidž podnikania 

Podnikanie je na Slovensku vnímané stále negatívne. Za „podnikateľov“ sú považovaní hlavne tí, ktorí sú medializovaní kvôli nezákonným obchodom. Poctiví a šikovní podnikatelia pritom často žijú medzi nami, aj keď si to neuvedomujeme. Snažíme sa zviditeľňovať ich príklady.

Viac >

Podnecujeme diskusiu o problémoch zajtrajška 

V ZPS nastavujeme verejnému sektoru kritické zrkadlo a snažíme sa upozorňovať na existenciálne výzvy a hrozby, pred ktorými Slovensko dnes stojí. Ich neriešenie nás dobehne v budúcnosti. Neefektívnosť verejného sektora? Zhoršujúci sa pomer produktívneho a neprodktívneho obyvateľstva? Berie nám štát stále vac a poskytuje stále menej? Nefunkčnosť dôchodkového systému či starnutie obyvateľstva? Čo s tým? 

Viac >

Predstavitelia ZPS

Ján Solík

Prezident ZPS a člen Generálnej rady ZPS

Karol Pavlů

člen Generálnej rady ZPS a čestný predseda ZPS

Roman Balko

člen Generálnej rady ZPS

Martin Zákopčan

člen Generálnej rady ZPS

Svetlana Dankovičová

členka Generálnej rady ZPS

Roman Doupovec

člen Generálnej rady ZPS

Luboš Halák

člen Generálnej rady ZPS

Richard Hollý

člen Generálnej rady ZPS

Jozef Kožár

člen Generálnej rady ZPS

Ivan Ostrihoň

člen Generálnej rady ZPS

Jozef Pekarovič

člen Generálnej rady ZPS

Jozef Ružanský

člen Generálnej rady ZPS

Ján Sabol

člen Generálnej rady ZPS

Peter Strýček

člen Generálnej rady ZPS

Peter Weber

člen Generálnej rady ZPS

Milan Janco

člen Generálnej rady ZPS

Vladimír Podoliak

predseda Dozornej komisie ZPS

Tomáš Husár

člen Dozornej komisie ZPS

Ján Ondruš

člen Dozornej komisie ZPS

Naše úspechy

"105"
je prvý zákon o súkromnom podnikaní

po novembrovej revolúcii v roku 1989, ktorý sme pomohli vypracovať

1994
sme vypracovali návrh zákona o podpore podnikania

ktorý si osvojila vláda

1998
je rok kedy ZPS odštartovalo

diskusiu o daňovej reforme, ktorá vyústila do zavedenia rovnej dane

3,4
milióna eur sme ušetrili

firmám pri chystanom zvýšení koncesionárskych poplatkov

101
regulácií v roku 2020

sme pripomienkovali v rámci legislatívneho procesu

42
miliónov eur sú náklady

malých a stredných podnikov spôsobené zavedením GDPR

Kolektívni členovia

Členmi ZPS sú okrem samostatných firiem aj organizácie zastrešujúce rôzne odvetvia slovenskej ekonomiky. Všetkým kolektívnym členom ďakujeme za vzájomnú spoluprácu.

ZPS na sociálnych sieťach