Slovensko 2050

Otvárame diskusiu o vážnych celospoločenských problémoch

V krajine panuje silná politika prerozdeľovania bohatstva, nie jeho tvorby. Naše obyvateľstvo starne a súčasný dôchodkový systém je trvalo neudržateľný. Žiaci majú v medzinárodných porovnaniach PISA stále horšie a horšie výsledky. Ešte stále nemáme diaľnicu do Košíc, hoci mala byť hotová do roku 2010. Máme nízku konkurencieschopnosť voči dravým krajinám z Ázie. Naši politici väčšinou myslia iba na obdobie štyroch volebných rokov. 

Slovensko už dnes čelí výzvam a hrozbám, ktoré majú až existenciálny charakter. ZPS na ne neustále upozorňuje a hľadá riešenia. Ak chceme prežiť zajtra, musíme konať už dnes.

Problémy

50%
prerozdeľuje štát

Pred 100 rokmi štát prerozdeľoval 10 % vytvorených zdrojov, dnes je to 50 % a viac.

41
úradníkov pripadá na 1000 Slovákov

Slovensko je tretie najhoršie v EÚ z hľadiska počtu úradníkov.

45%
úmrtí je odvrátiteľných

Vyšší počet v rámci EÚ majú už len Rumunsko, Lotyšsko a Litva.

30tis.
lekárov bude chýbať

na Slovensku v roku 2030

2
občania sú závislí

Z 3 občanov SR jeden tvorí hodnoty a 2 sú na ňom závislí. A tento pomer sa zhoršuje.

Koniec sveta sa už začal

Svet ako ho poznáme dnes je produktom hodnôt, názorov a konania predchádzajúcich generácií. Tie utvárali jeho politické inštitúcie, ekonomiku, sociálne vzťahy, skrátka spôsob jeho fungovania. Tento svet končí.

Viac

Rady autorom ekonomických programov

V tomto období politické strany finalizujú volebné programy pre budúcoročné parlamentné voľby. Voliči síce programy nečítajú, no väčšinou sa z nich dajú vytušiť základné kontúry politiky, ktorú by strany realizovali, keby sa dostali k moci.

Viac
Rady autorom ekonomických programov
ZPS na sociálnych sieťach

30 rokov ZPS

1989-2019

30 rokov na strane slobodného podnikania