Slovensko 2050

Otvárame diskusiu o vážnych celospoločenských problémoch

V krajine panuje silná politika prerozdeľovania bohatstva, nie jeho tvorby. Naše obyvateľstvo starne a súčasný dôchodkový systém je trvalo neudržateľný. Žiaci majú v medzinárodných porovnaniach PISA stále horšie a horšie výsledky. Ešte stále nemáme diaľnicu do Košíc, hoci mala byť hotová do roku 2010. Máme nízku konkurencieschopnosť voči dravým krajinám z Ázie. Naši politici väčšinou myslia iba na obdobie štyroch volebných rokov. 

Slovensko už dnes čelí výzvam a hrozbám, ktoré majú až existenciálny charakter. ZPS na ne neustále upozorňuje a hľadá riešenia. Ak chceme prežiť zajtra, musíme konať už dnes.

Problémy

50%
prerozdeľuje štát

Pred 100 rokmi štát prerozdeľoval 10 % vytvorených zdrojov, dnes je to 50 % a viac.

41
úradníkov pripadá na 1000 Slovákov

Slovensko je tretie najhoršie v EÚ z hľadiska počtu úradníkov.

45%
úmrtí je odvrátiteľných

Vyšší počet v rámci EÚ majú už len Rumunsko, Lotyšsko a Litva.

30tis.
lekárov bude chýbať

na Slovensku v roku 2030

2
občania sú závislí

Z 3 občanov SR jeden tvorí hodnoty a 2 sú na ňom závislí. A tento pomer sa zhoršuje.

Čo učiť, keď nevieme, čo bude?

Slovensko je malá krajina. Ako taká si nemôže dovoliť byť hlúpa. Ale bohužiaľ, klesáme v rebríčku PISA, ktorý je rebríčkom „múdrosti“, porovnávaním výsledkov vzdelávacích systémov. Pred nami ja pritom veľa malých krajín. V prvej dvadsiatke sa nachádza nielen Singapúr, Hong Kong či Nový Zéland, ale aj Estónsko, Fínsko, Slovinsko či Švajčiarsko.

Viac
Čo učiť, keď nevieme, čo bude?

Nedotýkajte sa dôchodkového systému!

To bola podstata apelu generálneho tajomníka OECD Angela Gurríu, ktorý vyslovil počas návštevy Slovenska. A dodal, že mnohé krajiny snívajú o tom, aby mali odchod do dôchodku naviazaný na očakávanú dĺžku dožitia. A my sa zaoberáme zrušením tohto systému.

Viac
ZPS na sociálnych sieťach