Legislatíva

Riešime vaše problémy s legislatívou

Podnikateľské prostredie na Slovensku sa neustále zhoršuje. Máme vysoké daňovo-odvodové zaťaženie, veľa byrokracie a časté zmeny zákonov. Aj preto je našou prioritou zlepšovanie práve podnikateľského prostredia. Chceme stabilnú legislatívu, ktorá jednoducho, jasne a spravodlivo stanovuje pravidlá. 

ZPS sa aktívne podieľa na legislatívnom procese tak, aby nové zákony rešpektovali ochranu podnikateľských práv a slobôd. Zbierame podnety, analyzujeme, pripomienkujeme a bojujeme za to, aby podnikateľské prostredie na Slovensku bolo stabilnejšie, jednoduchšie a lepšie. 

Vyjadrite svoj názor

Trápi vás nejaký zákon alebo nariadenie? Pomôžte nám zlepšiť podnikateľské prostredie tak, že nám o tom dáte vedieť. Popíšte váš problém čo najdetailnejšie a my ho začneme aktívne riešiť.

Odoslaním názoru či podnetu potvrdzujete súhlas s podmienkami ochrany osobných údajov.

Buďte naším expertom

Ste odborník na právo, dane, personalistiku alebo napr. na stavebníctvo či odpady? Pri zmenách v legislatíve často potrebujeme pomoc expertov. Dajte nám o sebe vedieť a pomôžte nám s pripomienkovými konaniami či s odbornými vyjadreniami do médií.

Odoslaním formulára potvrdzujete, že ste sa oboznámili s podmienkami ochrany osobných údajov.

Centrum lepšej regulácie (CLR)

Aby sme mohli pri pripomienkovaní legislatívy fundovane argumentovať, potrebujeme okrem praktických skúseností našich členov aj odborné analýzy a vyčíslenia dopadov. O to sa stará špecializované pracovisko CLR, ktoré vďaka nám vzniklo v rámci Slovak Business Agency. Na dennej báze monitoruje legislatívne zmeny a kvantifikuje ich dopady na podnikateľov.

Webstránka
Centrum lepšej regulácie (CLR)

Byrokratický nezmysel roka

Byrokratický nezmysel je anticena pre legislatívne opatrenie komplikujúce život podnikateľom. Zmyslom je identifikovať nezmyselné byrokratické opatrenia zbytočne zaťažujúce podnikateľov a upriamiť na ne pozornosť kompetentných s cieľom odstrániť ich z legislatívy.

Webstránka
Byrokratický nezmysel roka

BIZNISINFO

Ak už sa podnikateľské prostredie nedá vylepšiť úplne, chceme aspoň to, aby ste mali okamžitý prehľad o všetkých aktuálnych zmenách. Ľudskou rečou. Pomôže vám s tým bezplatná aplikácia pre Android aj iPhone, ktorú vyvinulo ZMPS.

App Store Google Play Webstránka
BIZNISINFO

Podpora podnikania

Združenie podnikateľov Slovenska je spolu so Slovenským živnostenským zväzom a Ministerstvom hospodárstva SR spoluzakladateľom najstaršej inštitúcie na podporu podnikania v SR s názvom Slovak Business Agency. SBA má pre podnikateľov rôzne bezplatné podporné programy.

Webstránka
Podpora podnikania
ZPS na sociálnych sieťach