Press KIT

Press KIT pre médiá

Mediálny profil Združenia podnikateľov Slovenska

Združenie podnikateľov Slovenska (ZPS) je prvým záujmovým združením súkromných podnikateľov v modernej histórii Slovenska. Od svojho založenia v decembri 1989 sa usilujeme o podnikateľské prostredie s jednoduchou legislatívou a nízkym finančným zaťažením podnikania.


Logotyp ZPS

Píšete o nás článok alebo sme partnermi na podujatí? Stiahnite si logo Združenia podnikateľov Slovenska v správnom formáte a v rôznych variantoch. 

ZPS na sociálnych sieťach