Novinky

3 otázky prezidenta ZPS Jána Oravca premiérovi Robertovi Ficovi

Dňa 15. 12. 2009 sa v hoteli Park Inn Danube konala diskusia HN Clubu s premiérom Robertom Ficom.

Ešte pred tým než sa dostanem k otázkam by som rád reagoval na to, čo tu odznelo o potrebe silnej úlohy štátu v ekonomike a o dopadoch vládou prijímaných opatrení na ekonomiku. 

Súhlasím s Vami, pán premiér, že dnes – najmä v kontexte súčasnej ekonomickej krízy - dochádza k posilňovaniu úlohy štátu v ekonomike, ba dokonca vo svete možno viac než na Slovensku. Na rozdiel od Vás si ale myslím, že to nie je dobre, ale naopak, som presvedčený, že nám to do budúcnosti spôsobí veľa problémov. Nech by boli zámery vlády akokoľvek dobré, posilňovanie vplyvu štátu na ekonomiku nakoniec vždy skončí neúspechom kvôli nemožnosti centrálne plánovať a kvôli nezamýšľaným dôsledkom, ktoré zásahy štátu do ekonomiky so sebou nevyhnutne prinášajú. Som ochotný sa s Vami staviť, že ak sa tu stretneme o desať rokov a budeme tých desať rokov hodnotiť, ukáže sa, že som mal pravdu ja a nie Vy, pretože sa naplno ukážu negatívne efekty silného štátu, ktoré vysoko prevýšia deklarované pozitíva zásahov štátu do ekonomiky.

 
Taktiež nesúhlasím s tvrdením, že vláda neprijala ani jedno opatrenie, ktoré by poškodzovalo podnikateľský sektor na Slovensku. Opak je pravdou. A aj už spomínané právne normy ako Zákonník práce či minimálna mzda sú príkladmi zmien, ktoré síce jednotlivo nemôžu slovenské podniky zničiť, ale keď sa tieto negatívne zmeny spočítajú s mnohými ďalšími, výsledkom je objektívne zhoršenie podnikateľského prostredia v Slovenskej republike a zníženie konkurencieschopnosti slovenských podnikov voči globálnej konkurencii.
 
A teraz k trom otázkam, ktoré by som rád položil:
 
1.        S výnimkou jedného železničiara boli všetci doterajší predsedovia vlád na Slovensku právnici. Z tohto pohľadu je paradoxom, že dlhodobým problémom slovenského podnikateľského prostredia je legislatívny a regulačný rámec. V tejto oblasti neprišlo k zlepšeniu ani po roku 2006. Skôr naopak, prišlo k výraznému zhoršeniu kvality prijímanej legislatívy ako aj procesu jej schvaľovania. Ak odhliadneme od obsahu, výrazne pribudlo zákonov napísaných a doslova pretlačených cez vládu a parlament za niekoľko dní, často s formálnym pripomienkovým konaním, či s jeho úplným ignorovaním. O nepriamych novelách dôležitých zákonov cez iné, absolútne nesúvisiace zákony, už ani nehovorím. Moja otázka preto je, čo chce ešte vláda vo zvyšku volebného obdobia urobiť pre to, aby sa situácia v tejto oblasti aspoň trochu zlepšila?
 
2.        Moja druhá otázka smeruje k ambicióznemu programu verejných investícií, ktorý ste vo svojom vystúpení ohlásili. Ako ukazuje aj najnovší prípad Grécka, ani Euro nemusí byť dostatočnou ochranou pre krajinu, keď vykonáva nezodpovednú rozpočtovú politiku. A v čase krízy nie je zodpovedné míňať, ale naopak šetriť. Ako teda chcete zosúladiť program ambicióznych infraštruktúrnych investícií s prázdnou kasou?
 
3.        A napokon, otázka na Vás nie ako na predsedu vlády, ale ako na predsedu strany. Blížia sa parlamentné voľby a všetky strany sa na ne už pripravujú. Nepochybujem o tom, že to platí aj o strane SMER. Rád by som preto vedel, či Vaša strana pri príprave programu počíta aj s pozitívnym, a podčiarkujem slovo „pozitívnym“, programom vo vzťahu k podnikateľskému prostrediu u nás a ak áno, aké budú jeho hlavné piliere?

Páčil sa Vám článok?
ZPS na sociálnych sieťach