Novinky

"Študentská firma roka 2009"

Projekt je súčasťou celosvetovej súťaže Global Student Entrepreneur Awards.

Dňa 11. 11. 2009 sa v Pálffyho paláci v Bratislave konalo slávnostné vyhlásenie výsledkov celoslovenského projektu "Študentská firma roka 2009".

Pod odbornou garanciou Združenia podnikateľov Slovenska ho organizovala Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania a nezisková, mimovládna organizácia Junior Chamber International-Slovakia. Projekt je súčasťou celosvetovej súťaže Global Student Entrepreneurs Awards. Cieľom projektu bolo podporiť súťaživosť, nápaditosť, kreativitu, vzdelávanie a prípravu študentov na svoje budúce povolania. Hlavnou úlohou tohto projektu je ukázať širokej verejnosti, že je možné zvládnuť budovať svoju firmu už počas VŠ a získavať nové vedomosti a zručnosti štúdiom na VŠ.

Odborná komisia vybrala z 34 prihlásených 5 finalistov súťaže. Absolútny víťaz Michal Kačmár (spoločnosť Metallin - ateliér kovu, Technická univerzita v Košiciach, Fakulta umení) bude reprezentovať Slovensko na celosvetovej súťaži Global Student Entrepreneur Awards v Kansas City, štát Missouri, USA.

Páčil sa Vám článok?
ZPS na sociálnych sieťach