Novinky

Prezidentom Združenia podnikateľov Slovenska ostáva Ján Oravec

Prezidentom Združenia podnikateľov Slovenska bol po siedmykrat zvolený Ján Oravec, ktorý potvrdil priority združenia aj na ďalšie obdobie.

Dvadsiate výročie aktivít smerujúcich k zlepšovaniu podnikateľského prostredia na Slovensku si pripomenuli 27. 11. 2009 v Bratislave na sneme delegáti Združenia podnikateľov Slovenska (ZPS).

V panelovej diskusii účastníci poukázali na jednotlivé obdobia vývoja podnikateľského prostredia od Nežnej revolúcie až po súčasnosť. Exprezident SR Michal Kováč okrem iného poukázal na z jeho pohľadu nespravodlivosť kupónovej privatizácie, ktorá, podľa jeho názoru, mala viac zohľadňovať zásluhovosť, počet odpracovaných rokov a podobne.

Ako zdôraznil v hodnotiacom príhovore prezident ZPS Ján Oravec, v uplynulých mesiacoch sa podnikateľská klíma na Slovensku zhoršila. Na jednej strane je podľa neho príčinou prebiehajúca globálna ekonomická kríza, ktorá sa v plnom rozsahu dotkla aj slovenských podnikateľov a znížila im príjmy, na strane druhej množstvo zákonov a nariadení, ktoré sťažili podnikanie. Uskutočnila sa síce daňová reforma, ktorá okrem iného zjednotila daň, ale pribudlo množstvo predpisov a nariadení stanovujúcich nové rôzne poplatky.

Delegáti snemu dnes zvolili nové orgány združenia vrátane jeho prezidenta.

Prezidentom Združenia podnikateľov Slovenska sa opäť stal Ján Oravec, ktorý potvrdil priority, ktoré bude ZPS presadzovať vo svojej činnosti v roku 2010:

1. Priaznivé podnikateľské prostredie nedeformované štátnymi zásahmi

2. Zlepšenie reálnej vymožiteľnosti práva, skvalitnenie legislatívy zavedením účinného mechanizmu na posudzovanie vplyvu legislatívy na podnikanie

3. Návrat k rozpočtovej zodpovednosti, obmedzovanie verejných výdavkov najmä v čase krízy

4. Zníženie celkového finančného zaťaženia podnikania, najmä daní, odvodov a poplatkov

5. Zoštíhlenie verejného sektora a zefektívnenie výkonu štátnej správy

6. Zlepšovanie podnikateľského prostredia v EÚ, obhajoba záujmov slovenských podnikateľov v EÚ

Páčil sa Vám článok?
ZPS na sociálnych sieťach