Novinky

V Bratislave sa uskutočnilo 2. zasadnutie Generálnej rady ZPS.

Dňa 21. 01. 2009, t. j. v stredu, sa v Bratislave uskutočnilo 2. zasadnutie Generálnej rady Združenia podnikateľov Slovenska.

Dňa 21. 01. 2009, t.j. v stredu, sa v Bratislave uskutočnilo 2. zasadnutie Generálnej rady Združenia podnikateľov Slovenska.Generálne rada ZPS sa zaoberala prioritami v činnosti ZPS na rok 2009.

Generálna rada ZPS schválila 6 kľúčových priorít, ktorými sa ZPS bude v nasledujúcom období zaoberať: 1. dopad finančnej a hospodárskej krízy na slovenskú ekonomiku, 2. opatrenia vlády na jej zmiernenie, 3. návrhy ZPS na zvýšenie kapacity podnikov a podnikateľov vysporiadať sa s krízou, 4. podnikateľské vzdelávanie, 5. podpora ZPS mladým podnikateľom, 6. pripomienkovanie vybraných legislatívnych návrhov a materiálov vlády SR, ako aj legislatívnych návrhov a materiálov Európskej komisie.

Generálna rada ZPS ďalej schválila zloženie Prezídia GR ZPS na nové volebné obdobie po Sneme ZPS 2008. Prezident ZPS Ján Oravec oboznámil prítomných so správou o činnosti ZPS za predchádzajúce obdobie, vrátane mediálnych aktivít ZPS, ktoré obsahovali aj reakcie a stanoviská ZPS v médiách k aktuálnym otázkam hospodárskej politiky.Generálna rada ZPS informovala svojich členov o činnosti RÚZ a o priebehoch a výsledkoch rokovaní Hospodárskej a sociálnej rady SR.

Páčil sa Vám článok?
ZPS na sociálnych sieťach