Legislatíva

Rokovanie o cenách energií

V piatok 26. augusta 2022 sme so štátnym tajomníkom MHSR, so zástupcami sekcie energetiky MHSR a ďalšími zástupcami podnikateľských organizácií diskutovali ohľadom situácie v oblasti energetiky, cien elektriny, plynu a materiálových vstupov.

Viac
Rokovanie o cenách energií

Dotazník: Zapojenie slovenských firiem do povojnovej obnovy Ukrajiny

Cieľom dotazníka je zistiť záujem slovenských subjektov o pôsobenie na ukrajinskom trhu, resp. realizáciu rozvojových aktivít, ktoré by mohli prispieť k povojnovej obnove Ukrajiny. Zároveň, obnova Ukrajiny sa môže stať impulzom pre hospodársky rozvoj Slovenska a predstavuje príležitosť pre zapojenie slovenských podnikateľských i mimovládnych subjektov.

Viac
Dotazník: Zapojenie slovenských firiem do povojnovej obnovy Ukrajiny

Vyjadrenie ZPS ku konfliktu na Ukrajine

Konflikt na Ukrajine má celé spektrum dopadov na slovenské firmy, ktorým v súčasnosti chýbajú informácie ako sa v praxi vysporiadať s rôznymi otázkami, ktoré sú dôsledkom samotného konfliktu, ako aj prijatých sankcií. Na zistenie detailnejších informácií realizujeme spoločne s Republikovou úniou zamestnávateľov a Slovak Business Agency on-line prieskum.

Viac
Vyjadrenie ZPS ku konfliktu na Ukrajine
ZPS na sociálnych sieťach