Novinky

INFOGRAFIKA: Sociálna politika má zamestnávanie podporovať, robí opak

Ako nepremyslená sociálna politika komplikuje už beztak zlú situáciu na trhu práce?

Na Slovensku nie je firma, ktorá by nemala so zháňaním ľudí na trhu problém. Čísla sú pritom pomerne hrozivé. Detí sa rodí čoraz menej, každý piaty maturant odchádza do zahraničia a výrazne rastie počet dôchodcov.

Nedomyslenými zmenami tento stav politici ešte zhoršujú. Príkladom je umožnenie odchodu do penzie po 40 odrobených rokoch a absurdné situácie, kedy sa mnohým ľuďom viac oplatí ísť do predčasného dôchodku ako čakať na riadny termín.

V roku 2023 odišlo do predčasného starobného dôchodku 17 764 ľudí, pričom len z dôvodu 40 odpracovaných rokov to bolo 11 366 z nich, teda takmer 3,5 násobok toho, čo predpokladalo ministerstvo pri schvaľovaní novely.

Dramatický nárast výdavkov na predčasné dôchodky a úbytok viac ako 11 000 ľudí z trhu práce ukazuje, že zmeny mali zásadný vplyv nielen na verejné financie, ale aj na dostupnosť pracovnej sily, teda na podnikateľské prostredie. Nepremyslená sociálna politika motivuje ľudí, aby odišli z trhu práce a obmedzuje ich v práci.

Aké riešenia očakávajú podnikatelia?

  1. Sprísnenie podmienok na poberanie predčasného dôchodku a jeho znevýhodnenie oproti súčasnému stavu.
  2. Prehodnotenie možnosti poberať predčasný dôchodok po 40 rokoch.
  3. Umožniť pracovať bez obmedzení tým, ktorí v tomto období odišli do predčasného dôchodku a chýbajú na trhu práce.
Páčil sa Vám článok?
ZPS na sociálnych sieťach