Novinky

Právny štát a ľudský kapitál: Podnikatelia predstavili riešenia

So širokou koalíciou podnikateľských a zamestnávateľských organizácií predstavujeme 7 zlepšení v oblasti právneho štátu a 7 riešení výziev v oblasti ľudského kapitálu dôležitých na zvýšenie konkurencieschopnosti ekonomiky SR.

Združenie podnikateľov Slovenska venuje pozornosť nielen súčasným problémom podnikateľského prostredia, ale aj výzvam, ktoré pred Slovenskom stoja - dramatický pokles kvality školstva, demografický vývoj, či silná politika prerozdeľovania bohatstva a nie jeho tvorby. Nastavujeme verejnému sektoru kritické zrkadlo a snažíme sa upozorňovať na  výzvy a hrozby, pred ktorými Slovensko stojí. Ich neriešenie nás dobehne v budúcnosti.

Dynamické technologické a spoločenské zmeny prinášajú pre našu krajinu zásadné výzvy vyžadujúce reakciu súkromného i verejného sektora. Vysoká miera digitalizácie a automatizácie procesov, aplikácie umelej inteligencie, či vplyvy klimatických zmien budú klásť veľký tlak na systémy vzdelávania, zdravotnej starostlivosti, dopravy, ale aj podnikania či správy vecí verejných.

Kvalita ľudského kapitálu a stabilita či predvídateľnosť podnikateľského prostredia sú kľúčové na to, aby Slovensko zvládlo tento transformačný proces a v ideálnom prípade ho využilo na zvýšenie svojej konkurencieschopnosti.

Aj z tohto dôvodu, spoločne so širokou koalíciou podnikateľských a zamestnávateľských organizácií a ako zástupcovia podnikateľského prostredia predkladáme politickej reprezentácii, verejnosti, ako aj zástupcom médií 7 krokov pre pozitívnu zmenu v oblastiach právneho štátu a ľudského kapitálu.

Cieľom predložených dokumentov je poukázať na najdôležitejšie oblasti v rámci právneho štátu a ľudského kapitálu, ktorým je nevyhnutné venovať zvýšenú pozornosť.

Pozičné dokumenty sú výsledkom spoločného úsilia a činnosti širokej koalície podnikateľských a zamestnávateľských organizácií a boli predstavené v rámci Diskusie o prioritách v podnikateľskom prostredí.

Páčil sa Vám článok?
ZPS na sociálnych sieťach