Zps

Vyjadrenie ZPS ku konfliktu na Ukrajine

Konflikt na Ukrajine má celé spektrum dopadov na slovenské firmy, ktorým v súčasnosti chýbajú informácie ako sa v praxi vysporiadať s rôznymi otázkami, ktoré sú dôsledkom samotného konfliktu, ako aj prijatých sankcií. Na zistenie detailnejších informácií realizujeme spoločne s Republikovou úniou zamestnávateľov a Slovak Business Agency on-line prieskum.

Viac
Vyjadrenie ZPS ku konfliktu na Ukrajine
ZPS na sociálnych sieťach