Novinky

ZPS v médiách: Aké výzvy čakajú podnikateľov?

Pred akými výzvami stoja podnikatelia a čo by privítali na zlepšenie biznisu? V ankete týždenníka Trend odpovedal, Ján Solík, prezident Združenia podnikateľov Slovenska.

Pred veľkou časťou firiem stojí v najbližšom období jediná výzva – prežiť. K tomu, aby sa slovenským firmám podarilo udržať si konkurencieschopnosť je dôležité, aby politici k nepredvídateľným zmenám na trhu nepridávali ďalšie a aby firmy mali maximálnu možnú mieru flexibility. 

Realita je žiaľ taká, že vidíme schizofrenickú hospodársku politiku, kedy vláda pri formovaní podnikateľského prostredia nedodržiava vlastné záväzky a zavádza zmeny, ktoré zrušila alebo ruší zmeny, ktoré zaviedla. Firmy tak nevedia nielen to, za koľko o mesiac nakúpia energie, ale ani to, aké pravidlá pre ich podnikanie budú platiť, či aká bude výška ich daní. Vláda sa síce zaviazala prijímať hospodársko-politické rozhodnutia na základe faktov a dát, každú novú reguláciu nahradiť zrušením dvojnásobku existujúcich, či meniť daňové a odvodové zákony iba k 1. januáru, no v praxi vidíme, ako sú miliardové výdavky schvaľované bez diskusie v skrátenom konaní a návrhy na zvýšenie daní predkladané poslancami bez analýz dopadov.

Kým v minulosti firmy poukazovali na absenciu reforiem, zdá sa, že prichádza doba, kedy sa tieto dlhodobé problémy nevyriešili, ale bude potrebné hájiť elementárne pravidlá fungovania trhovej ekonomiky pred úvahami o znárodňovaní, regulácii zisku či cien. Pod rúškom „pomoci ľudom“ vidíme preteky vo výške rôznych dávok a kompenzácií, na ktoré si krajina požičiava a potom sa cez poslanecké návrhy hľadajú v podnikateľskom prostredí tí, ktorí zaplatia účet. Nehovorí sa o tom, že dlhy raz bude treba splácať a zo slovníka politikov sa vytratila akákoľvek diskusia o udržaní konkurencieschopnosti ekonomiky.

Páčil sa Vám článok?
ZPS na sociálnych sieťach