Novinky

Rokovanie o cenách energií

V piatok 26. augusta 2022 sme so štátnym tajomníkom MHSR, so zástupcami sekcie energetiky MHSR a ďalšími zástupcami podnikateľských organizácií diskutovali ohľadom situácie v oblasti energetiky, cien elektriny, plynu a materiálových vstupov.

Ján Solík, prezident ZPS zdôraznil, že nárast energií je celoplošný a postihne nielen podniky, ale aj domácnosti. Nárast zapríčiní niekoľko problémov, ktoré sa pretavia do viacerých oblastí výroby. Vo všeobecnosti boli spomínané za najviac postihnuté oblasti veľko a maloobchodných služieb, stavebníctva a obchodu. J. Solík uviedol potrebu väčšej flexibility a zapojenia všetkých potrebných sektorov pri riešení problémov rastu cien energií.

Ján Oravec, štátny tajomník MHSR poďakoval predstaviteľom podnikateľov za uvedenie východiskových pozícií a ubezpečil ich, že MHSR sa zaoberá všetkými podnetmi. Zdôraznil, že SR ako súčasť jednotného trhu Európskej únie je súčasťou podporných schém, prijatých na účel pomoci podnikom, ktoré sa dostanú do ekonomických problémov, v súvislosti s nárastom cien energií. 

Keďže situácia v oblasti cien energií nie je zastabilizovaná, diskusia na túto tému ostáva otvorená.

Páčil sa Vám článok?
ZPS na sociálnych sieťach