Novinky

V Bratislave sa konal Snem Združenia podnikateľov Slovenska

Stavom podnikateľského prostredia na Slovensku sa dnes v Bratislave zaoberali delegáti na sneme Združenia podnikateľov Slovenska.

Snem ZPS už tradične pozostával z dvoch častí - pracovnej a slávnostnej, na ktorej delegáti ZPS privítali pozvaných hostí - predstaviteľov vlády SR, zástupcov partnerských podnikateľských a zamestnávateľských organizácií a politických strán.

Ako uviedol prezident ZPS, Ján Solík, uplynulé obdobie bolo pre podnikateľov náročné, plné zmien, bez výrazného zlepšenia v predvídateľnosti krokov vlády pri formovaní podnikateľského prostredia. Po období pandémie a nedostatku vstupov nastúpila energetická kríza prejavújca sa skokovitými zmenami cien energií a celosvetová inflácia. Pri pohľade na súčasnú situáciu boli výzvy, ktoré museli firmy zvládnuť v minulosti, len rozcvičkou. A žiaľ tak ako počas pandémie, aj pri riešení energetickej krízy vidíme, že vláda s prichádza s návrhmi riešení neskoro, často majú nedomyslené dôsledky alebo neriešia príčinu problému. Veľa sa hovorí napríklad o stropovaní cien energií, či dokonca znárodňovaní, no takmer vôbec o tom, aký vplyv majú na cenu energií emisné povolenky a ďalšie regulácie vyplývajúce z Green Dealu.

Pred veľkou časťou firiem stojí v najbližšom období jediná výzva – prežiť. K tomu, aby sa slovenským firmám podarilo udržať si konkurencieschopnosť je dôležité, aby politici k nepredvídateľným zmenám na trhu nepridávali ďalšie a aby firmy mali maximálnu možnú mieru flexibility. Ak má dôjsť k zlepšeniu situácie a zastaveniu prepadu Slovenska v konkurencieschopnosti, tak nestačí zmeniť niekoľko konkrétnych zákonov. Naopak potrebujeme vrátiť do tvorby legislatívy elementárnu predvídateľnosť a odbornú diskusiu.

Páčil sa Vám článok?
ZPS na sociálnych sieťach