Novinky

ZPS v médiách: O podnikaní mladých

Ako problémy trápia mladých podnikateľov a čo hovoria výsledky najnovšieho prieskumu prekážok v podnikaní mladých?

Dnes naša krajina talentovaným mladým ľuďom s nápadmi odkazuje, že musia čakať do 18, alebo si založiť firmu v zahraničí alebo ich už v čase dospievania nútime hľadať spôsob ako obchádzať pravidlá. Nevidíme dôvod, prečo by za stanovených podmienok nemohli podnikať aj v mladšom veku.

Tohtoročný prieskum prekážok v podnikaní mladých na jednej strane ukazuje mierne zlepšenia vo vnímaní jednotlivých prekážok, no zároveň v ňom vidno, že kľúčové problémy, ktoré trápia mladých podnikateľov sa dlhodobo nedarí vyriešiť a zmeny v rebríčku sú spôsobené tým, že prichádzajú iné, akútnejšie témy. Od vzniku tohto prieskumu v ňom dominuje téma vysokého daňovo-odvodového zaťaženia. Časté zmeny v zákonoch či množstvo registračných a oznamovacích povinností sa nepodarilo zásadne zmeniť, no v tohtoročnom prieskume ich vytlačil akútnejší problém, ktorý sa nevyhýba žiadnej firme - ceny vstupov a ich predpokladaný vývoj. Dôležité je tiež zdôrazniť, že ak porovnáme výsledky z roku 2022 s výsledkami z predošlých rokov, tak vidíme dlhodobo sa zhoršujúci trend v dostupnosti kvalifikovanej pracovnej sily. 

Pri detailnejšom pohľade na výsledky vidíme, že najväčšiu bariéru, ktorou je daňovo-odvodové zaťaženie, vnímajú menej kriticky živnostníci, mladí podnikatelia bez zamestnancov, ale tiež firmy, ktoré majú výlučne zahraničných zákazníkov. Naopak najviac negatívne túto oblasť hodnotia tí, ktorí podnikajú v poľnohospodárstve a mladí podnikatelia s viac ako 10 zamestnancami. 

Pokiaľ ide o oblasť legislatívy, z výsledkov prieskumu je vidno, že čím dlhšie mladí podnikatelia podnikajú, tým kritickejšie vnímajú časté zmeny zákonov. Negatívnejšie ich ako bariéru v podnikaní vnímajú tiež ženy podnikateľky.

Viac o podnikaní mladých v časopise InBiznis.

Páčil sa Vám článok?
ZPS na sociálnych sieťach