Európska Únia

SOLVIT - efektívne riešenie problémov v Európe

SOLVIT je online sieť na riešenie problémov, v ktorej členské štáty spoločne pracujú na riešení praktických problémov, ktoré vznikajú pri nesprávnom uplatňovaní pravidiel vnútorného trhu orgánmi verejnej správy

Viac
SOLVIT - efektívne riešenie problémov v Európe

Bola by to samovražda (článok, HN)

Európou začína v posledných dňoch a týždňoch obchádzať strašidlo ekonomického nacionalizmu a protekcionizmu. Má podobu demonštrácií, napr. zamestnancov vo Veľkej Británii proti zamestnávaniu cudzincov.

Viac
Bola by to samovražda (článok, HN)
ZPS na sociálnych sieťach