Novinky

Miniturné prezidenta ZPS Jána Oravca po Európe

V poslednom novembrovom týždni prezident ZPS odcestoval na európske miniturné, v rámci ktorého absolvoval rokovania v troch krajinách EÚ, v Belgicku, Francúzsku a Rakúsku.

Najprv sa 26. 11. v Bruseli zúčastnil zasadnutia platformy Európskej komisie na zjednodušovanie legislatívy REFIT, ktorému predsedal podpredseda EK Frans Timmermans.

REFIT, Brusel
REFIT, Brusel

V rámci rokovania upozornil na malú informovanosť širšej verejnosti o možnosti pre občanov, firmy a mimovládne organizácie jednoduchým spôsobom iniciovať odstránenie zbytočnej administratívnej záťaže vyplývajúcej z EÚ legislatívy. Navrhol, aby Európska komisia na jej webových stránkach viac zviditeľnila stránku „Lighten the Load“, na ktorej je formulár pre zadávanie návrhov, dnes je potrebné sa k nemu preklikať pomerne zložitým spôsobom.

V dňoch 28. až 29. 11. 2018 sa v Paríži Ján Oravec zúčastnil rokovania Výboru OECD pre regulačnú politiku, kde v rámci diskusie o ex post hodnotení regulácie upozornil, že ide o najviac zanedbávanú oblasť regulačnej politiky.

RPC OECD, Paríž
RPC OECD, Paríž


RPC OECD, Paríž
RPC OECD, Paríž

Podľa Jána Oravca existujúce zákony podnikateľom pripomínajú  siroty. Nikto sa k nim nehlási a nikoho nezaujímajú ich reálne dopady na ekonomiku. Existujúce zákony však nie sú siroty, ale v skutočnosti ide o nezodpovednými rodičmi opustené deti. Každý jeden z existujúcich zákonov má svojich rodičov - politikov, úradníkov - problém je, že zodpovední nemajú vôľu, ochotu a niekedy ani čas a kapacitu, aby sa nimi spätne zaoberali. Preto treba vytvoriť silnejšie puto medzi týmito "legislatívnymi deťmi" a ich "rodičmi".

V dňoch 29. 11. až 01. 12. 2018 v rakúskom Innsbrucku prezident ZPS Ján Oravec absolvoval stretnutie zástupcov regionálnej iniciatívy CEE, zamestnávateľských organizácií zo šiestich krajín strednej a východnej Európy. 

CEE, Innsbruck
CEE, Innsbruck

V rámci rokovania informoval prítomných o aktuálnom – ekonomickom i politickom - vývoji v SR. Spolu s ostatnými účastníkmi potom diskutoval o narastajúcom počte hospodárskopolitických opatrení na úrovni EÚ i jej členských štátov, ktoré často nezmyselne vytláčajú priemyselné a výrobné aktivity mimo Európskej únie.

 

 

Páčil sa Vám článok?
ZPS na sociálnych sieťach