Novinky

Buď reforma únie, alebo pokles

Podnikatelia a šéfovia malých i veľkých firiem zo Švédska, Nemecka a Veľkej Británie prehovorili. Volajú po zásadnej reforme Európskej únie. Ich odkaz politikom v členských štátoch i na úrovni EÚ je jednoznačný: buď budeme reformovať ...

Podnikatelia a šéfovia malých i veľkých firiem zo Švédska, Nemecka a Veľkej Británie prehovorili. Volajú po zásadnej reforme Európskej únie. Ich odkaz politikom v členských štátoch i na úrovni EÚ je jednoznačný: buď budeme reformovať alebo sme odsúdení k poklesu.

Medzi signatármi výzvy, ktorá bola v novembri zverejnená zároveň vo švédskych, nemeckých a britských médiách, sú také mená ako August Oetker, šéf známej nemeckej potravinárskej firmy Dr. Oetker, Karl-Johan Persson, šéf švédskej siete obchodov H&M, či Douglas Flint, prezident skupiny HSBC, jedného z najväčších finančných zoskupení na svete. Ale výzvu podpísali aj stovky verejnosti neznámych malých podnikateľov, ktorí spolu zamestnávajú stovky tisíc zamestnancov. Mnohí z nich sa doteraz nijako neangažovali, venovali sa len svojmu podnikaniu a na verejnosti prehovorili vôbec po prvý raz. Čo ich teda prinútilo k tomu, aby prehovorili?

Je to vážnosť situácie, v ktorej sa nachádzame. Európa zažívala desaťročia ekonomického rozmachu, ktoré boli aj desaťročiami politických úspechov v podobe integrujúcej sa únie. Časy sa však zásadne zmenili. Ekonomický rozmach vystriedala ekonomická stagnácia, kríza eurozóny. V poslednom desaťročí klesol podiel EÚ na svetovom obchode o štvrtinu, viac než 5 miliónov mladých ľudí v Európe je bez práce, medzi voličmi a vládnucou elitou sa otvára priepasť nedôvery.

Európa tak stojí na zásadnej križovatke. Kľúčovou výzvou je zastavenie poklesu medzinárodnej konkurencieschopnosti. K tomu je potrebné, aby Európska únia zásadne zmenila spôsob svojho fungovania. Ako? Výzva identifikuje niekoľko kľúčových požiadaviek. EÚ by sa mala oveľa viac opierať o vnútorný trh a voľný obchod ako základné piliere prosperity. Mala by menej regulovať a viac odstraňovať zbytočnú byrokraciu. Mala by míňať menej peňazí na minulosť. Mala by byť transparentnejšia, so zachovaním silnej úlohy národných parlamentov . A nemala by zasahovať do oblastí, o ktoré sa lepšie alebo rovnako dobre vedia postarať členské štáty či ich regionálne štruktúry.

Jeden zo signatárov výzvy to vystihol úplne presne: „Musíme redefinovať kľúčovú úlohu Európy. Namiesto stále tesnejšej politickej únie musí mať EÚ nový, jednoduchý a jasný cieľ: voľný obchod – pohyb tovaru, služieb, kapitálu a pracovnej sily bez zbytočných prekážok.“ Predstavitelia biznisu teda prehovorili. Budú politici konečne počúvať?

Ján Oravec, HN

Páčil sa Vám článok?
ZPS na sociálnych sieťach