Novinky

Eurovoľby 2019: Opýtali sme sa lídrov kandidátok na podnikanie

V súvislosti s voľbami do EP sme sa rozhodli prispieť k zvýšeniu kvality verejnej diskusie a umožniť kandidátom vyjadriť názory a postoje k otázkam, ktoré zaujímajú ich potenciálnych voličov z radov slovenských podnikateľov.

S krátkym dotazníkom sme oslovili lídrov kandidátnych listín desiatich politických strán, t.j. všetkých parlamentných  politických strán (SMER, SaS, OĽANO, ĽSNS, Sme rodina, SNS, MOST-HÍD) a troch mimoparlamentných strán (PS/SPOLU, KDH, SMK), ktoré majú podľa prieskumov verejnej mienky najvyššie preferencie spomedzi mimoparlamentných politických strán.

Kandidátom na europoslancov sme položili 5 otázok, ich úlohou bolo vyznačiť pri každej odpovedi len jednu možnosť (niektorí vyznačili aj viac odpovedí).

Oslovení lídri kandidátnych listín politických strán

podľa volebných preferencii (apríl 2019)

M. Beňová, SMER-SD
M. Beluský, ĽSNS
E. Jurzyca, SaS
M. Šipoš, OĽANO
P. Pčolinský, SME RODINA-Boris Kollár
I. Štefanec, KDH
M. Šimečka, PS/SPOLU
J. Paška, SNS
J. Nagy, MOST-HÍD
P. Csáky, SMK 

1. V záujme slovenských malých a stredných firiem je zahranično-politická orientáciu Slovenska primárne na:

☐ Európsku úniu
☐ Rusko
☐ USA
☐ V4
☐ Čínu
☐ všetky uvedené možnosti
☐ ani jedno

Z desiatich oslovených lídrov kandidátnych listín nám svoje odpovede zaslalo deväť (okrem P. Pčolinského zo SME RODINA).

Zo siedmich ponúknutých odpovedí si 8 kandidátov vybralo možnosť, že v záujme slovenských MSP je zahraničnopolitická orientácia Slovenska primárne na Európsku úniu. 

Orientáciu na V4 preferuje M. Beluský z ĽSNS. J. Paška zo SNS a J. Nagy z MOST-HÍD ju uvádzajú ako druhú možnosť a J. Nagy pridáva ešte tretiu možnosť – orientáciu aj na USA.

2. V najbližších rokoch a desaťročiach je najväčším externým rizikom vývoja slovenskej ekonomiky:

☐ prílišná centralizácia Európskej únie
☐ rozpad Európskej únie
☐ dlhodobé uprednostňovanie politiky prerozdeľovania pred tvorbou hodnôt v EÚ a v jej členských štátoch
☐ imperiálne ambície Ruska
☐ masová migrácia z Afriky, Blízkeho a Stredného východu do Európy
☐ ani jedno z toho

Z ponúknutých možností  si 4 kandidáti vybrali odpoveď, že v najbližších rokoch a desaťročiach je najväčším externým rizikom vývoja slovenskej ekonomiky dlhodobé uprednostňovanie politiky prerozdeľovania pred tvorbou hodnôt v EÚ a v jej členských štátoch (E. Jurzyca, SaS, I. Štefanec, KDH, J. Paška, SNS, P. Csáky, SMK).

Rovnako 4 kandidáti si myslia, že najväčším externým rizikom vývoja slovenskej ekonomiky je rozpad Európskej únie (M. Beňová, SMER-SD, M. Šipoš, OĽANO, M. Šimečka, PS/SPOLU, J. Nagy, MOST-HÍD,), J. Nagy ešte pridáva odpoveď, že rizikom je aj prílišná centralizácia Európskej únie.

1 kandidát vidí najväčšie riziko v masovej migrácii z Afriky, Blízkeho a Stredného východu do Európy (M. Beluský, ĽSNS).

Imperiálne ambície Ruska si ako možnosť nevybral žiaden z oslovených kandidátov.

3. Slovenské ekonomické záujmy možno podľa Vás najlepšie podporiť:

☐ presadzovaním dohôd o voľnom obchode na úrovni EÚ
☐ aktívnym otváraním dverí pre slovenský obchod a investície prostredníctvom vlastnej ekonomickej diplomacie
☐ podporou cezhraničnej spolupráce v regióne
☐ finančnou podporou vybraných najväčších exportérov
☐ ochranou domáceho trhu pred zahraničnou konkurenciou
☐ tlakom na odstraňovanie protekcionistických a diskriminačných opatrení namierených proti našim podnikateľom na                vnútornom trhu EÚ

V odpovediach na otázku, ako najlepšie možno podporiť slovenské ekonomické záujmy, sa väčšina kandidátov priklonila k možnosti tlakom na odstraňovanie protekcionistických a diskriminačných opatrení namierených proti našim podnikateľom na vnútornom trhu EÚ – 5 kandidátov (M. Šipoš, OĽANO, I. Štefanec, KDH, M. Šimečka, PS/SPOLU, J. Paška, SNS, J. Nagy, MOST-HÍD).

4 kandidáti preferujú možnosť aktívneho otvárania dverí pre slovenský obchod a investície prostredníctvom vlastnej ekonomickej diplomacie (M. Beňová, SMER-SD, M. Beluský, ĽSNS, J. Paška, SNS, J. Nagy, MOST-HÍD).

2 kandidáti vybrali možnosť presadzovaním dohôd o voľnom obchode na úrovni EÚ (E. Jurzyca, SaS, P. Csáky, SMK) a 2 kandidáti k svojim predchádzajúcim odpovediam pridali aj možnosť cez podporu cezhraničnej spolupráce v regióne (J. Paška, SNS, J. Nagy, MOST-HÍD).

4. Podiel neustále narastajúcej regulácie a z nej vyplývajúcej nezmyselnej byrokracie, ktorý má svoj pôvod v legislatíve Európskej únie, v prípade Slovenska dosahuje:

☐ 10 %
☐ 30 %
☐ 70 %
☐ 90 %
☐ viac ako 90 %

6 kandidátov si myslí, že podiel neustále narastajúcej regulácie a z nej vyplývajúcej nezmyselnej byrokracie, ktorý má svoj pôvod v legislatíve Európskej únie, v prípade Slovenska dosahuje 30% (M. Beluský, ĽSNS, I. Štefanec, KDH, M. Šimečka, PS/SPOLU, J. Paška, SNS, J. Nagy, MOST-HÍD, P. Csáky, SMK). J. Nagy dodáva, že EÚ dáva často zbytočný impulz, ale slovenská byrokracia, odvolaním sa na impulz, zahlcuje požiadavkami zrejme mnohonásobne viac ako samotná EÚ.

E. Jurzyca, SaS, si myslí, že je to až 70% a naopak 2 kandidáti si myslia, že je to len 10 % (M. Beňová, SMER-SD, M. Šipoš, OĽANO), pričom M. Beňová považuje túto otázku za tendenčne postavenú, nakoľko podsúva domnienku, že EÚ prijíma nezmyselné a byrokratické nariadenia a smernice.

 5. O členstvo v ktorom z nasledujúcich ekonomických výborov Európskeho parlamentu sa budete v prípade zvolenia usilovať?

☐ Výbor pre hospodárske a menové veci
☐ Výbor pre medzinárodný obchod
☐ Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci
☐ Výbor pre priemysel, výskum a energetiku
☐ Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa
☐ Výbor pre dopravu a cestovný ruch
☐ Výbor pre regionálny rozvoj
☐ Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
☐ ani jeden z uvedených

Z oslovených sa 4 kandidáti budú v prípade zvolenia do EP usilovať o členstvo vo Výbore pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (M. Beňová, SMER, E. Jurzyca, SaS, I. Štefanec, KDH, J. Nagy, MOST-HÍD), 1 kandidát má záujem o členstvo vo Výbore pre dopravu a cestovný ruch (M. Beluský, ĽSNS), 1kandidát vo Výbore pre zamestnanosť a sociálne veci (M. Šipoš, OĽANO)  a 1 kandidát pridáva aj možnosť byť členom Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (J. Nagy, MOST-HÍD).

2 kandidáti – M. Šimečka, PS/SPOLU, a P. Csáky, SMK, sa nebudú po svojom zvolení uchádzať o členstvo ani v jednom z uvedených výborov.

J. Paška, SNS, neoznačil ani jednu odpoveď.

 

Páčil sa Vám článok?
ZPS na sociálnych sieťach