Novinky

Európska minimálna mzda

Otázka mesiaca pre porotu ZPS: Mali by v EÚ byť rovnaké pravidlá pre určenie minimálnej mzdy vo všetkých členských štátoch EÚ?

Európska minimálna mzda

Mali by v EÚ byť rovnaké pravidlá pre určenie minimálnej mzdy vo všetkých členských štátoch EÚ?

Otázka mesiaca október pre porotu ZPS

Podľa môjho názoru by bolo najlepšie minimálnu mzdu zrušiť. Inštitút minimálnej mzdy umelo zvyšuje cenu jednoduchších typov práce, ktorú určil trh. Výsledkom je, že takýto druh práce potom nie je v podmienkach na Slovensku konkurencieschopný s inými krajinami. Uvediem príklad textilného, elektrotechnického a časti automobilového priemyslu (napr. firma Leoni Slovakia vyrábajúca káblové zväzky do automobilov zamestnávala stovky zamestnancov a dnes je na Slovensku len logistický sklad). Pokiaľ minimálnu mzdu z politických dôvodov nie je možné zrušiť, určitá regulácia zo strany EÚ by mohla byť užitočná. Dalo by sa tým zabrániť bezbrehému populizmu, ktorého svedkami sme dnes. V žiadnom prípade by za základ nemal byť vzatý priemerný plat v hospodárstve. Lepší by bol medián. Najlepšie by však bolo výpočet naviazať na konkurencieschopnosť tej ktorej ekonomiky. To, že na Slovensku vyrábame autá rovnako produktívne, ako v Nemecku, neznamená, že sme rovnako konkurencieschopní. Keď cena práce stúpne priveľa, výrobca sa zdvihne a odíde do iného prostredia. A to sa už deje!

— Jaroslav Ďurkovský, člen Generálnej rady ZPSNie, zároveň stanovenie minimálnej mzdy odpolitizovať, ponechať pre jednotlivé krajiny EÚ určenie výšky minimálnej mzdy na expertné komisie, vzhľadom na rozdielnosť pracovného trhu v EÚ.

— Ľuboš Halák, člen Generálnej rady ZPSUrčite nie. Ak aj dáme bokom otázku, či je vôbec inštitút minimálnej mzdy na mieste ako ekonomický nástroj, platí, že EÚ by mala rozhodovať len o otázkach, ktoré nie je možné rozumne vyriešiť na úrovni jednotlivých členských štátov (tento princíp subsidiarity je zakotvený v základných prameňoch primárneho práva EÚ). Otázka minimálnej mzdy však takou rozhodne nie je.

— Robert Spišák, člen ZPS
Páčil sa Vám článok?
ZPS na sociálnych sieťach