Novinky

Európski podnikatelia reagovali na aktuálne problémy

Združenie podnikateľov Slovenska (ZPS) zastupoval jeho prezident Ján Oravec, ktorý je aj viceprezidentom CEA-PME.

Na presadzovaní zníženia byrokratickej záťaže a uplatňovaní princípu zohľadnenia potrieb malých a stredných podnikov (MSP) vo všetkých oblastiach politiky, ako aj dokončení vnútorného trhu EÚ sa zhodli delegáti na Valnom zhromaždení Európskej konfederácie asociácií malých a stredných podnikov (CEA-PME), ktoré sa konalo v uplynulých dňoch v Paríži. Združenie podnikateľov Slovenska (ZPS) zastupoval jeho prezident Ján Oravec, ktorý je aj viceprezidentom CEA-PME.

Ako povedal pre TASR po návrate, delegáti prijali nový 10-bodový program, v ktorom okrem vyššie spomenutých princípov budú presadzovať aj zabezpečenie lepšieho prístupu k financiám pre malé a stredné podniky, spružnenie trhov práce, rozšírenie a skvalitnenie podnikateľského vzdelávania.
Do programu na ďalšie obdobie si delegáti zakotvili aj zjednodušenie a zatraktívnenie daňových systémov, zefektívnenie infraštruktúrnych projektov, ako aj vytvorenie podmienok pre inovačné aktivity malých a stredných podnikateľov.
Podľa Oravca si v programe našli miesto aj také oblasti ako zabezpečenie cenovo dostupných dodávok energie a ochrana životného prostredia bez poškodzovania podnikov a v neposlednom rade postavenie Európskej menovej únie na zdravé základy.
Valné zhromaždenie schválilo aj nový názov organizácie, a to European Entrepreneurs (EE).

TASR


Páčil sa Vám článok?
ZPS na sociálnych sieťach