Iné články

My reagujeme

Vážená redakcia, dňa 18. júna 2010 zverejnil Váš denník článok „Zákonník práce sa vráti pred rok 2006“, v ktorom jeho autorka Soňa Pacherová zásadným spôsobom prekrútila môj postoj k potrebným zmenám v Zákonníku práce tým,

Viac
My reagujeme

SOLVIT - efektívne riešenie problémov v Európe

SOLVIT je online sieť na riešenie problémov, v ktorej členské štáty spoločne pracujú na riešení praktických problémov, ktoré vznikajú pri nesprávnom uplatňovaní pravidiel vnútorného trhu orgánmi verejnej správy

Viac
SOLVIT - efektívne riešenie problémov v Európe
ZPS na sociálnych sieťach