Novinky

V Bratislave sa dnes uskutočnilo 4. zasadnutie Generálnej rady Združenia podnikateľov Slovenska.

Hosťom na zasadnutí bola pani Lucia Žitňanská, ministerka spravodlivosti SR.

Dňa 10. 05. 2011, t.j. v utorok, sa v priestoroch Aston Business Hotel v Bratislave uskutočnilo 4. zasadnutie Generálnej rady Združenia podnikateľov Slovenska.

Prezident ZPS Ján Oravec oboznámil prítomných so správou o činnosti ZPS za predchádzajúce obdobie, vrátane mediálnych aktivít ZPS, ktoré obsahovali aj reakcie a stanoviská ZPS v médiách k aktuálnym otázkam hospodárskej politiky.

GR ZPS ďalej informovala svojich členov o činnosti RÚZ a o priebehoch a výsledkoch rokovaní Hospodárskej a sociálnej rady SR.

Na pozvanie GR ZPS sa časti rokovania zúčastnila p. Lucia Žitňanská, ministerka spravodlivosti SR. Členovia GR ZPS v diskusii s ňou kriticky hodnotili najmä dlhodobo nekvalitný legislatívny rámec pre podnikanie a diskutovali o možnostiach na zlepšenie procesu prípravy novej legislatívy.


Páčil sa Vám článok?
ZPS na sociálnych sieťach