Novinky

Vyhodnotenie odpovedí kandidátov na funkciu prezidenta SR

Najväčšia zhoda medzi prezidentskými kandidátmi je v názore, že domácim malým a stredným podnikom možno najlepšie pomôcť plošným znížením finančného a regulačného zaťaženia podnikania.

Vyplýva to z prieskumu, ktorý si urobilo ZPS medzi kandidátmi na funkciu prezidenta SR. V súvislosti s nadchádzajúcimi prezidentskými voľbami sa Združenie podnikateľov Slovenska rozhodlo prispieť k zvýšeniu kvality predvolebnej diskusie a vniesť do nej aj pohľad - politikmi roky ignorovaného voliča - slovenského podnikateľa. Kandidátom umožnilo vyjadriť ich názory a postoje k špecifickým otázkam, ktoré zaujímajú potenciálnych voličov z radov slovenských podnikateľov. Na tie totiž vo väčšine predvolebných diskusií nezostáva čas.

Prezident ZPS Ján Oravec hovorí: „Pomaly už globálnym volebným trendom sa stáva nástup politikov, ktorí svoj úspech založili na schopnosti osloviť veľkú skupinu voličov, ktorých problémy tradičná politika dlhodobo ignorovala. Na Slovensku je určite takou skupinou kategória domácich podnikateľov. Len fyzických osôb podnikateľov je na Slovensku asi 350 000. Záujmy veľkej väčšiny domácich podnikateľov sú na úplnom okraji záujmu politikov, ktorí dodnes nezdravo uprednostňujú korumpovanie zahraničných investorov investičnými stimulmi či selektívnu podporu vybraných spriaznených podnikateľov.“

ZPS všetkým kandidátom rozoslalo krátky dotazník spolu so stručným textom, v ktorom sú v koncentrovanej podobe sformulované kľúčové problémy, ktoré podnikateľov na Slovensku trápia (príloha č. 1). Zároveň obsahuje aj predstavy podnikateľov o tom ako by prezident Slovenskej republiky mohol prispieť k lepšiemu presadzovaniu záujmov slovenských podnikateľov doma i v zahraničí.

Zhrnutie odpovedí a celkové výsledky:

  1. Z 13 kandidátov, ktorým boli dotazníky zaslané, 9 kandidátov dotazníky aj vyplnilo, vrátane všetkých kandidátov s najvyššími preferenciami, s výnimkou Zuzany Čaputovej.
  2. S predstavami podnikateľov o úlohe prezidenta pri presadzovaní ich záujmov doma a v zahraničí, ktoré boli sformulované v prílohe dotazníka, sa prihlásilo všetkých 9 kandidátov, ktorí dotazníky vyplnili. Zo štyroch ponúknutých možností – 1. stotožňujem sa, 2. nestotožňujem sa, 3. verejne prehlasujem, že… a 4. svojím podpisom potvrdzujem, že… - sa 4 kandidáti (M. Šefčovič, Š. Harabín, M. Krajniak, J. Zábojník) s textom stotožnili a dokonca piati (I. Zuzula, B. Tauchmannová, R. Švec, M. Kotleba s výhradou, F. Mikloško s výhradou) svojím podpisom potvrdili, že v prípade zvolenia budú pri výkone funkcie prezidenta presadzovať jeho princípy.

       Prehľad ďalších zaujímavých zistení z odpovedí na otázky, ktoré ZPS položilo kandidátom:

  • Z hľadiska hodnôt, ktoré chcú primárne vo funkcii prezidenta presadzovať, si 4 (Š. Harabín, M. Krajniak, I. Zuzula, B. Tauchmannová) vybrali „rodinu, spoločenstvo, spoluprácu”, 4 (M. Šefčovič, M. Kotleba, R. Švec, J. Zábojník) „národ, štát, národno-štátny záujem” a len jeden (F. Mikloško) si zvolil možnosť „jednotlivec, individuálna iniciatíva, konkurencia”.
  • Za najväčšie externé riziko vývoja u nás v najbližších desaťročiach kandidáti považujú rozpad Európskej únie, keď si túto možnosť vybrali štyria kandidáti (M. Šefčovič, I. Zuzula, B. Tauchmannová, J. Zábojník), po dvaja naopak za najväčšie riziko považujú prílišnú centralizáciu EÚ (M. Kotleba, R. Švec) a masovú migráciu (Š. Harabín, M. Krajniak). Len jeden (F. Mikloško) označil za najväčšiu externú hrozbu vývoja u nás imperiálne ambície Ruska.
  • Orientáciu Slovenska na Európsku úniu chce vo funkcii prezidenta presadzovať 5 kandidátov (M. Šefčovič, F. Mikloško, I. Zuzula, B. Tauchmannová, J. Zábojník), traja (Š. Harabín, M. Kotleba, R. Švec) by si vybrali všetky predložené možnosti, teda EÚ, Rusko, USA, V4, Čínu a jeden (M. Krajniak) by orientáciu Slovenska nasmeroval najmä na krajiny V4.
  • Slovenské ekonomické záujmy možno najlepšie podľa väčšiny kandidátov (6, M. Šefčovič, M. Kotleba, M. Krajniak, I. Zuzula, R. Švec, J. Zábojník) podporiť aktívnym otváraním dverí pre slovenský obchod a investície prostredníctvom vlastnej ekonomickej diplomacie. Traja kandidáti (Š. Harabín, F. Mikloško, B. Tauchmannová) považujú za najlepší spôsob presadzovanie dohôd o voľnom obchode na úrovni EÚ.
  • Za najväčší problém podnikania na Slovensku označilo až 6 kandidátov (Š. Harabín, M. Kotleba, F. Mikloško, M. Krajniak, B. Tauchmannová, J. Zábojník) „politické“ podnikanie, vysávanie verejných zdrojov cez známosti s politikmi a úradníkmi, dvaja (M. Šefčovič, I. Zuzula) neustále narastajúcu reguláciu a z nej vyplývajúcu nezmyselnú byrokraciu a jeden (R. Švec) deformovanie podnikateľského prostredia dotáciami z fondov EÚ a štátneho rozpočtu.
  • Najväčšia zhoda medzi kandidátmi je v názore, že domácim malým a stredným podnikom možno najlepšie pomôcť plošným znížením finančného a regulačného zaťaženia podnikania, keď túto odpoveď si vybralo až 7 kandidátov (M. Šefčovič, Š. Harabín, F. Mikloško, I. Zuzula, B. Tauchmannová, R. Švec, J. Zábojník). Jeden kandidát (M. Kotleba) za najlepšiu pomoc považuje ochranou domáceho trhu pred zahraničnou konkurenciou a jeden kandidát (M. Krajniak) podporu rodinných firiem.

Ján Oravec: „Verím, že naša iniciatíva prispeje k zvýšeniu informovanosti voličov spomedzi podnikateľov nie o všeobecných postojoch, ale o konkrétnych názoroch kandidátov na otázky, ktoré zaujímajú bezprostredne ich. Navyše, v týchto voľbách sme priniesli niečo, čo je v iných krajinách bežná vec, u nás je to však inovácia: písomný záväzok voči voličom. Text záväzku tvoril prílohu dotazníka, ktorý sme zaslali kandidátom na prezidenta. Som rád, že dokonca väčšina kandidátov, ktorí nám dotazník vyplnili, neváhala svojím podpisom potvrdiť, že budú napĺňať predstavy podnikateľov o úlohe prezidenta pri presadzovaní ich záujmov. Podobným spôsobom chce ZPS komunikovať s kandidátmi aj počas blížiacich sa eurovolieb a následne parlamentných volieb v roku 2019.“

Tlačová správa ZPS

Páčil sa Vám článok?
ZPS na sociálnych sieťach