Novinky

Druhá výročná konferencia ZPS o podnikateľskom vzdelávaní

ZPS pripravilo v marci druhý ročník konferencie o podnikateľskom vzdelávaní na tému: Zručnosti do neznámej budúcnosti - Nepripravujme absolventov pre svet, v ktorom žijeme, ale pre svet ktorý príde.

Medzi prioritami ZPS pre rok 2019 je aj otváranie diskusie o závažných celospoločenských problémoch, vrátane vzdelávania. V tejto oblasti je pre ZPS prioritou zmena školstva zdola, zvýšením kapacity škôl učiť inovatívnym spôsobom, rozvíjať mäkké zručnosti detí najmä vo veku 3-18 rokov.

ZPS ako zakladateľ Slovak Business Agency inicioval na jej pôde konkrétne kroky na podporu podnikateľského vzdelávania: prípravu analýz na zmapovanie globálnych trendov, prieskumov toho ako sa dnes vyučuje na školách v SR, programu SBA na podporu podnikateľského vzdelávania a podnikavosti a vytvorenie „vzorových syláb“ a metodík pre podporu vyučovania týchto zručností.

ZPS taktiež vytvorilo platformu ZPS a vzdelávacej komunity, inovátorov a reprezentatívnych organizácií v školstve, ktorej prvé stretnutie sa uskutočnilo v novembri 2018.

Podľa ZPS nie je správnou cestou, keď si jednotlivé segmenty ekonomiky presadzujú uspokojenie primárne vlastných potrieb v osnovách, ako napr. banky presadením finančnej gramotnosti, IT firmy presadzovaním IT zručností.

ZPS presadzuje preorientovanie škôl na rozvoj tzv. mäkkých zručností, charakterových vlastností a sociálnych schopností, ktoré zvýšia šance na úspešné riešenie problémov v podmienkach neustále zrýchľujúcich sa zmien a narastajúcej neistoty.

Zástupcovia súkromného sektora a vzdelávacej komunity diskutovali o tom, čo a ako učiť, ak chceme pripraviť absolventov pre svet, ktorí príde a povolania, ktoré dnes neexistujú. 

Organizátor: 

Združenie podnikateľov Slovenska

Hlavný partner: 

Slovak Business Agency

Partneri: 

Združenie mladých podnikateľov Slovenska, Inštitút finančného a podnikateľského vzdelávania, Indícia, JA Slovensko, Pontis, ŠIOV-Slovenské centrum cvičných firiem, Eduworld.sk

Miesto:

Hotel Carlton, Bratislava

Termín:

21. marca 2019 

 PROGRAM:

13:00-13:45    Registrácia účastníkov

13:45-14:00   Slávnostné otvorenie

 • Ján Oravec, prezident ZPS

14:00-15:00    Prvý panel: Čo nám hovoria prieskumy o schopnosti škôl učiť zručnosti pre budúcnosť

 • Tomáš Janotík, manažér analytického oddelenia spoločnosti Profesia (prezentácia na stiahnutie)
 • Petra Fridrichová, Iniciatíva to dá rozum

15:00-16:00    Druhý panel: Istota neistoty (školské systémy a pracovný trh budúcnosti: očakávania vs. realita)

 • Ondřej Bárta, Practice Leader, Franklin Covey (prezentácia na stiahnutie)
 • Ján Uriga, PwC, Experience Center Leader
 • Peter Bolcha, prorektor pre vedu a výskum, Anglo-americká vysoká škola 

16:00-16:30    Prestávka na kávu a občerstvenie

16:30-17:30   Tretí panel:  Ako pomôcť slovenským školám vyučovať kompetencie potrebné pre svet, ktorý príde, no nepoznáme ho

 • Prof. RNDr. Jozef Hvorecký, PhD., University of Liverpool
 • Kornélia Lohyňová, Hotelová akadémia Mikovíniho, Bratislava
 • Ondřej Kania, zakladateľ, JK Education
 • Dalibor Bača,  riaditeľ centra odborného vzdelávania a prípravy, Súkromná stredná škola dizajnu
 • Jaromír Sedlár, LEAF

17:30-18:00    Záverečné zhrnutie

18:00-20:00    Večera a neformálny networking


Páčil sa Vám článok?
ZPS na sociálnych sieťach