Novinky

Druhá výročná konferencia ZPS o podnikateľskom vzdelávaní

ZPS pripravuje v marci druhý ročník konferencie o podnikateľskom vzdelávaní na tému: Zručnosti do neznámej budúcnosti. „Nepripravujme absolventov pre svet, v ktorom žijeme, ale pre svet ktorý príde“

Medzi prioritami ZPS pre rok 2019 je aj otváranie diskusie o závažných celospoločenských problémoch, vrátane vzdelávania. V tejto oblasti je pre ZPS prioritou zmenu školstva zdola, zvýšením kapacity škôl učiť inovatívnym spôsobom, rozvíjať mäkké zručnosti detí najmä vo veku 3-18 rokov.

ZPS ako zakladateľ Slovak Business Agency inicioval na jej pôde konkrétne kroky na podporu podnikateľského vzdelávania: prípravu analýz na zmapovanie globálnych trendov, prieskumov toho ako sa dnes vyučuje na školách v SR, programu SBA na podporu podnikateľského vzdelávania a podnikavosti a vytvorenie „vzorových syláb“ a metodík pre podporu vyučovania týchto zručností.

ZPS taktiež vytvorilo platformu ZPS a vzdelávacej komunity, inovátorov a reprezentatívnych organizácií v školstve, ktorej prvé stretnutie sa uskutočnilo v novembri 2018.

Podľa ZPS nie je správnou cestou, keď si jednotlivé segmenty ekonomiky presadzujú uspokojenie primárne vlastných potrieb v osnovách, ako napr. banky presadením finančnej gramotnosti, IT firmy presadzovaním IT zručností.

ZPS presadzuje preorientovanie škôl na rozvoj tzv. mäkkých zručností, charakterových vlastností a sociálnych schopností, ktoré zvýšia šance na úspešné riešenie problémov v podmienkach neustále zrýchľujúcich sa zmien a narastajúcej neistoty.

Zástupcovia súkromného sektora a vzdelávacej komunity budú diskutovať o tom, čo a ako učiť, ak chceme pripraviť absolventov pre svet, ktorí príde a povolania, ktoré dnes neexistujú. Program je rozdelený troch a počíta s účasťou cca 100 zástupcov podnikateľov, vzdelávacej komunity a ich reprezentatívnych organizácií.

Organizátor: 

Združenie podnikateľov Slovenska

Hlavný partner: 

Slovak Business Agency

Partneri (TBC): 

ZMPS, Inštitút finančného a podnikateľského vzdelávania, Indícia, JA Slovensko, Pontis, Slovenské centrum cvičných firiem 

Miesto:

Bratislava

Termín:

21. marca 2019 (nový termín!)

PREDBEŽNÝ PROGRAM:

13:00-13:30    Registrácia účastníkov

13:30-13:45    Slávnostné otvorenie

                        Ján Oravec, prezident ZPS

13:45-14:15    Úvodné vystúpenie

                        Martina Lubyová (TBC), ministerka školstva SR

14:15-15:15    Prvý panel: Istota neistoty (školské systémy a pracovný trh budúcnosti: očakávania vs. realita)

15:15-16:15    Druhý panel: Čo nám hovoria prieskumy o schopnosti škôl učiť zručnosti pre budúcnosť

16:15-16:45    Prestávka na kávu a občerstvenie

 16:45-17:45   Tretí panel:  Ako pomôcť slovenským školám vyučovať kompetencie potrebné pre svet, ktorý príde, 

                        no nepoznáme ho

17:45-18:00    Záverečné zhrnutie

18:00-20:00    Večera a neformálny networking

Účasť na podujatí je bezplatná. Registrovať sa možno v nasledovnom formulári. 

Páčil sa Vám článok?
ZPS na sociálnych sieťach