Novinky

4. ročník konferencie o podnikateľskom vzdelávaní: Zručnosti do neznámej budúcnosti

Pozývame vás na štvrtý ročník konferencie o podnikateľskom vzdelávaní na tému: Zručnosti do neznámej budúcnosti - Nepripravujme absolventov pre svet, v ktorom žijeme, ale pre svet, ktorý príde.

Školy často očakávajú od firiem odpoveď na to, čo zamestnávatelia potrebujú a akých absolventov majú vychovávať. Firmy síce veľmi dobre vedia, čo potrebujú v krátkodobom horizonte, no čím sú žiaci mladší tým je vyššia pravdepodobnosť, že budú vykonávať povolania, ktoré nepoznáme a v súčasnosti neexistujú. Výskumy ukazujú, že 65 % dnešných detí v primárnom vzdelávaní nastúpi po získaní diplomu na pracovné miesto, ktoré dnes neexistuje. Slovensko je krajinou s pracovnými miestami najviac ohrozenými automatizáciou spomedzi krajín OECD. Navyše viac ako polovica slovenských tínedžerov si vyberá študijné odbory pripravujúce na povolania, ktoré už o 15 rokov nemusia existovať.

Podľa ZPS školy, ktoré sa zameriavajú na poznatky z oblasti matematiky, prírodných vied a technológií a zároveň rozvíjajú u mladých ľudí mäkké zručnosti a charakter výrazne zvyšujú ich šancu na uplatnenie sa v podmienkach neustále zrýchľujúcich sa zmien a narastajúcej neistoty.

ZPS má ambíciu prispieť k transformácii vzdelávacieho systému a pomôcť školám zvládnuť prichádzajúce výzvy. Jednou z aktivít v tejto oblasti je naša výročná konferencia, na ktorej zástupcovia súkromného sektora a vzdelávacej komunity budú diskutovať o tom, čo a ako učiť, ak chceme pripraviť absolventov pre rýchlo sa meniaci svet a povolania, ktoré dnes neexistujú.

Zástupcovia súkromného sektora a vzdelávacej komunity budú diskutovať o tom, čo a ako učiť, ak chceme pripraviť absolventov pre rýchlo sa meniaci svet a povolania, ktoré dnes neexistujú.

Na konferencii budeme hovoriť s domácimi a zahraničnými odborníkmi o tom:

 • ako zmení umelá inteligencia trh práce a vzdelávanie,
 • ako pripravovať žiakov a študentov na povolania, ktoré dnes nepoznáme,
 • ako vedia podnikatelia pomôcť školám držať krok s dobou.

Organizátor

Združenie podnikateľov Slovenska

Hlavný partner

Slovak Business Agency

Partneri

Združenie mladých podnikateľov Slovenska, JA Slovensko, Microsoft Slovakia, Teacher Development Program Slovakia, Eduworld, Indícia

Termín

21. marca 2023

Miesto

Bratislava, Hotel Devín (Riečna 4)

Predbežný program

12:30 - 13:00    Registrácia účastníkov

13:00 - 13:10    Slávnostné otvorenie

13:10 - 13:40    Umelá inteligencia (AI): Príležitosti, výzvy a jej praktické využitie vo firmách

 • Pavel Wimmer, CEO DNAi a Tekies

13:40 - 14:15    Využitie umelej inteligencie (AI) a jej aplikácia vo vzdelávaní

 • Aneta Klímová, CEO Foxino
 • Jan Tyl, CEO Alpha Industries

14:15 - 15:15    Zručnosti a schopnosti v dobe rýchlych zmien na trhu práce: pohľad zamestnávateľov

 • Dominika Macháčová, dátová analytička spoločnosti Profesia
 • Marcela Havrilová, riaditeľka pre oblasť školstva, Microsoft Slovakia
 • Kristína Lang, MEDEKO

15:15 - 15:45    Prestávka na kávu a občerstvenie

15:45 - 16:15    Ako budovať u študentov odolnosť a schopnosť reagovať na zmeny

 • Daniel Rušar, tréner a kouč sociálnych zručností pre firmy

16:15 - 17:30    Ako rozvíjať na školách zručnosti potrebné pre budúcnosť - inšpirácia a príklady z praxe

 • Veronika Šancová, Prototypci.cz 
 • Zuzana Mikloš Fabrici, Lýceum C.S. Lewisa
 • Jana Chynoradská, Learn&Lead
 • Miriam Šelepová, Nadácia Pontis

17:30 - 17:45    Záverečné zhrnutie

17:45 - 20:00    Večera a neformálny networking

Registrácia

Kapacita účastníkov je naplnená. Konferenciu však možno sledovať aj online na Facebookovej stránke ZPS alebo na LinkedIn.

Predošlý ročník

 1. Zhrnutie
 2. Videozostrih
 3. Videozáznam z minulého ročníka

Profily rečníkov

Pavel Wimmer je CEO spoločností DNAi a Tekies, ktoré spoluzaložil v roku 2018. Spoločnosti sa zaoberajú kompletným procesom implementácie umelej inteligencie (AI) vo firmách. Zameriavajú sa na projekty digitalizácie a aplikáciu najnovšieho výskumu a vývoja v oblasti AI v priemysle, zdravotníctve a vzdelávaní. Pavel získal skúsenosti s riadením ľudí najmä v medzinárodných technologických spoločnostiach Siemens a IBM, kde pôsobil ako transformačný manažér a viedol program na vyhľadávanie a výchovu TOP talentov. Pavel sa aktívne zaujíma o psychológiu, exponenciálne technológie, ich transformačný potenciál a implementáciu v reálnom živote. Má viac ako 15 rokov skúseností s budovaním a riadením výnimočných tímov, ktoré získali množstvo ocenení a patria k najlepším vo svojom odbore. Zameriava sa na prepájanie sveta ľudí a umelej inteligencie a dbá na to, aby sa k implementácii AI pristupovalo v súlade s udržateľnosťou a etickými hodnotami.

Aneta Klímová vedie Foxino, startup zameraný na personalizované vzdelávanie, ktorý využíva kombináciu kognitívnych poznatkov a umelej inteligencie na zrýchlenie učenia až o 50 %. Foxino spája svet žiaka, učiteľa, rodiča a riaditeľa školy a umožňuje efektívne vzdelávanie, ktoré zodpovedá individuálnym potrebám každého žiaka. Vďaka Foxino môžu učitelia jednoducho sledovať pokrok svojich žiakov a poskytovať im potrebnú podporu v reálnom čase. Rodičia majú možnosť aktívne sa podieľať na vzdelávacom procese svojich detí a získať prehľad o ich úspešnosti v škole. Riaditelia škôl potom môžu Foxino využívať na efektívne plánovanie vyučovania a monitorovanie celkových výsledkov školy. Foxino teda poskytuje komplexný a moderný prístup k vzdelávaniu, ktorý uľahčuje a zefektívňuje výučbu pre všetky zúčastnené strany.

Poslaním Foxina je sprístupniť kvalitné vzdelanie študentom bez ohľadu na ich pôvod alebo finančnú situáciu a pomôcť im objaviť a rozvíjať ich jedinečný talent.

Aneta, absolventka Harvard Business School a ČVUT, je mentorkou mladých lídrov a s nadšením objavuje talenty s potenciálom tam, kde by ich nikto nehľadal.

Jan Tyl je výskumník, podnikateľ, propagátor umelej inteligencie (AI) a ocenený tvorca digitálnych ľudí poháňaných umelou inteligenciou. Vo svojej práci sa často usiluje o to, aby bola AI prístupnejšia a zrozumiteľnejšia pre širokú verejnosť.

V roku 2018 Jan v tomto odvetví založil spoločnosť Alpha Industries. Už o rok neskôr, v roku 2019, získala spoločnosť ocenenie AI Awards za najlepší nápad v oblasti umelej inteligencie za projekt Digital Philosopher, ktorý pomocou AI oživuje slávnych filozofov vrátane slávneho hrdinu zamatovej revolúcie Václava Havla. Neskôr nasledovali projekty Digital Writer a Digital Writer 2.0, ktoré spolupracujú s významnými českými spisovateľmi.

Pre Českú televíziu vytvoril "digitálneho človeka" pre volebnú Superdebatu 2021, ktorý kládol politikom nezvyčajné otázky. Jan vytvoril aj niekoľko ďalších riešení na báze AI, konkrétne detektor emócií, detektor urážok, DigiGoethe a DigiHavel.

Dominika Macháčová je absolventkou Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave. Pracuje ako dátová analytička spoločnosti Profesia, kde sa zaoberá najmä dátami o pracovnom trhu. Ich spracovanie a následná analýza im pomáha získať užitočné informácie nielen o trhu práce.

Marcela Havrilová pracuje ako riaditeľka pre oblasť školstva v spoločnosti Microsoft Česká republika a Slovensko. Je zodpovedná za obchodné aktivity a napĺňanie stratégie spoločnosti v oblasti školstva, ako aj podporu a realizáciu projektov zameraných na digitálnu transformáciu škôl. Aktívne pracuje ako členka viacerých pracovných skupín, prezentuje na mnohých konferenciách. V oblasti vzdelávania a školstva pracuje celý profesionálny život. Venuje sa aj osobnostnému a profesionálnemu rozvoju lídrov, rozvíjaniu ich potenciálu a problematike transformácie organizácií. Jej cieľom je prinášať nové projekty zamerané na efektívne využívanie nových technológií vo vzdelávaní, podieľať sa na napĺňaní cieľov vzdelávacieho systému a pomáhať budovať stratégiu firmy v oblasti podpory IT vzdelávania medzi mladými ľuďmi. Venuje sa aj problematike digitálnej transformácie, téme upskillingu zamestancov, wellbeingu v hybridnom svete práce.

Kristína Lang pochádza z podnikateľskej rodiny Demáčkovcov. V súčasnosti vedie spoločne s dlhoročným zamestnancom firmy, Petrom Huljakom, rodinnú zlievarenskú firmu - MEDEKO, ktorá je na trhu už 29 rokov a patrí k významným zamestnávateľom v považskobystrickom regióne. Okrem toho sa Kristína venuje aj filantropii a podpore vzdelávania, prostredníctvom aktivít akými sú „Mladý talent Považskej Bystrice“ či projekt pre základné školy zameraný na rozvoj kritického myslenia a mäkkých zručností na,  ktoré žiakom v budúcnosti pomôžu pri uplatnení na trhu práce.

Daniel Rušar viac ako 20 rokov pripravuje vzdelávacie projekty, školí na Slovensku aj v zahraničí. Pôsobí ako tréner a kouč sociálnych zručností. Počas tréningov používa metódy skúsenostného učenia a netradičné techniky učenia. Podporuje introvertov. Píše knihy pre dospelých aj pre deti.

Veronika Šancová viac ako 20 rokov podniká v oblasti IT a je tiež zakladateľkou občianskeho združenia Prototýpci, kde pôsobí ako metodička a lektorka v oblasti kreativity, podnikavosti a digitálnych kompetencií. V juniorských startupoch pracuje s deťmi na 1. stupni základných škôl a vyvíja s nimi konkrétne produkty. Je držiteľkou európskeho certifikátu EntreCompEdu Teacher Pioneer a v rámci projektu Implementácie krajského akčného plánu v Juhomoravskom kraji II (IKAP v JMK II) pôsobila ako metodička štúdií pre koordinátorov rozvoja podnikavosti na základných a stredných školách v rámci projektu IKAP v JMK II. Je aktívna v rodičovských iniciatívach a pôsobí aj v ďalších vzdelávacích projektoch zameraných na digitálnu transformáciu a systémové zmeny vo vzdelávaní.

Zuzana Mikloš Fabrici, zakladateľa a riaditeľka novej strednej školy, Lýceum C. S. Lewisa. V prostredí škôl C. S. Lewisa sa pohybuje už vyše 10 rokov a minulý september otvorila so svojim tímom túto novú školu zameranú na rozvoj digitálnych zručností, podnikavosti a charakteru. Je presvedčená, že práve tieto oblasti sú kľúčovými pre život v 21. storočí. Pôvodne učila cudzie jazyky, no neskôr sa zapálila pre manažment v školskom prostredí a najviac ju baví prepájať praktické a školské svety.

Jana Chynoradská, stojí na čele HARMONY ACADEMY od jej založenia. V súčasnosti pracuje ako autorka a hlavná odborná riešiteľka inovácie Learn & Lead. Jana je dnes vyhľadávanou odborníčkou v oblasti rozvoja ľudí a organizácií pôsobiacich vo vzdelávaní. Iniciuje sieťovanie expertov na domácej aj zahraničnej scéne, predkladá inovatívne projektové návrhy, dohliada na ich úspešnú implementáciu a ďalší rozvoj. Svojim prístupom k práci a životu ako takému inšpiruje druhých k akcii a rozvoju systémov celoživotného vzdelávania a trvalo udržateľného rozvoja.

Miriam Šelepová vedie v Nadácii Pontis rozvojový vzdelávací program Budúcnosť INAK pre deti od 11 do 14 rokov zameraný na rozvoj podnikavosti, digitálnych a mäkkých zručností. Zabezpečuje obsahovú časť zameranú na vzdelávanie a prácu s účastníkmi, rozvíja mentorský program pre vysokoškolských študentov a medzisektorovú spoluprácu pri šírení programu. Dlhoročne sa venuje neformálnemu a zážitkovému vzdelávaniu. Pochádza zo Spišskej Belej, kde spoluparticipovala na rozvoji koncepčnej práce s mládežou. Rada hrá spoločenské hry (jej aktuálne najobľúbenejšiou je Scythe). 

Páčil sa Vám článok?
ZPS na sociálnych sieťach