Novinky

Dve tretiny Slovákov vnímajú podnikateľov pozitívne. Zlepšiť by sa mali vo vzťahu k zamestnancom

Až 64 % Slovákov vníma slovenských podnikateľov celkovo pozitívne. Muži aj ženy vnímajú podnikateľov takmer rovnako, rozdiel vo vnímaní prichádza s vekom. Mladší ľudia vnímajú podnikateľov výrazne pozitívnejšie. Vyplýva z prieskumu, ktorý pre Združenie podnikateľov Slovenska spracovala spoločnosť Go4insight.

Dve tretiny Slovákov vnímajú podnikateľov pozitívne. Zlepšiť by sa mali vo vzťahu k zamestnancom

„Združenie podnikateľov Slovenska oslavuje o niekoľko dní svoje 30. narodeniny, čo je spolu s 30. výročím Nežnej revolúcie dostatočným dôvodom nielen na oslavu, ale aj na sebareflexiu. Slovenská ekonomika sa za tých 30 rokov posunula výrazne vpred, najmä vďaka súkromnému podnikaniu. Rozhodli sme sa preto zrealizovať prieskum, ktorý nám povie ako vníma podnikateľov verejnosť“, konštatuje prezident Združenia podnikateľov Slovenska Ján Oravec. „Zamerali sme sa nielen na súčasný stav, ale aj na to, ako sa vnímanie podnikateľov zmenilo za ostatné desaťročia a tiež na otázku, v čom by sa mali podnikatelia do budúcnosti zlepšiť“, dopĺňa Oravec.

„Väčšina obyvateľov Slovenska vníma dnešných podnikateľov na Slovensku pozitívne – až 64 % sa prikláňa k pozitívnemu vnímaniu. Výrazne pozitívnejšie vnímajú podnikateľov mladšie vekové kategórie, najpozitívnejšie mladí do 24 rokov“, vysvetľuje zistenia Július Filo, managing partner spoločnosti Go4insight, ktorá prieskum pre Združenie podnikateľov Slovenska realizovala. Najviac pozitívne vnímajú podnikateľov vďaka prinášaniu inovácií – nových produktov a služieb, naopak najviac negatívne sú vnímaní v oblasti adekvátneho a férového odmeňovania zamestnancov vzhľadom k úspešnosti firmy. „Až 70 % populácie SR si myslí, že by sa podnikatelia na Slovensku mali zlepšiť najmä vo vzťahu k zamestnancom – adekvátne a férové odmeňovanie zodpovedajúce úspešnosti firmy, pracovné podmienky a prístup k zamestnancom“, dodáva.

„Výsledok ma príjemne prekvapil. Čakal som, že výsledky ukážu, že pozitívne vníma podnikateľov oveľa menej ľudí. V posledných rokoch sa totiž podnikatelia a podnikanie v médiách skloňujú v súvislosti s rôznymi kauzami skôr v negatívnom kontexte. Zrejme teda hodnotenie ľudí neovplyvnil všeobecný negatívny mediálny obraz niektorých podnikateľov, ale ich konkrétna osobná skúsenosť, ktorá je pozitívna“, hodnotí Oravec. Výsledky boli prekvapením aj pre predsedu Združenia mladých podnikateľov Slovenska Jána Solíka. „Dlhodobou súčasťou našich aktivít je zlepšovanie imidžu podnikania u mladých ľudí. Ukazujeme im príklady podnikateľov, ktorí z nuly vybudovali úspešné firmy. Tak, aby podnikateľa nevnímali ako privatizéra či daňového podvodníka, ale ako toho, kto tvorí hodnoty, zamestnáva ľudí a realizuje svoje sny. Čakal som pozitívnejšie čísla najmä u mladšej generácie, no napriek tomu ma výsledky prekvapili“, hovorí Ján Solík. „Vidíme však, že napriek pozitívnym zisteniam musíme viac pracovať na tom, aby naši zamestnanci cítili, že sme na jednej lodi. Dobré podnikateľské prostredie a prosperujúca firma sú spoločným záujmom zamestnávateľov aj zamestnancov“, uzatvára Solík.

O prieskume

Všetky uvedené informácie pochádzajú z reprezentatívneho prieskumu na populácii Slovenskej republiky vo veku 15-79 rokov, ktorý realizovala agentúra Go4insight na reprezentatívnej  vzorke 1 000 respondentov na prelome septembra a októbra 2019. Prieskum bol realizovaný metódou Multimode - kombináciou osobného a online dopytovania.

O Združení podnikateľov Slovenska

ZPS je prvé záujmové združenie súkromných podnikateľov v modernej histórii Slovenska.  Vo svojej činnosti presadzuje nasledujúce priority, ktoré boli pre rok 2020 schválené Snemom ZPS:

  • ochrana podnikateľského stavu pred masívnym obmedzovaním podnikateľských práv a slobôd v dôsledku neustále narastajúcej regulácie, ktorá ničí podnikanie
  • obnovenie rešpektu výkonnej a zákonodarnej moci voči princípu ochrany súkromného vlastníctva, zastavenie svojvôle súdnej moci a prokuratúry pri rozhodovaní, vyvodzovanie zodpovednosti za také konanie
  • zníženie miery prerozdeľovania a návrat k politike tvorby bohatstva ako základu prosperity, dnes nezodpovední politici rozhodujú o príliš veľkej časti hodnôt vytvorených súkromným sektorom, čo je hlavnou príčinou narastajúcej korupcie a parazitického správania
  • postavenie záujmov domácich podnikateľov, vrátane rodinných firiem, do centra pozornosti vlády, zohľadňovanie ich zásadného ekonomického a sociálneho významu, presadzovanie záujmov slovenských podnikateľov v Európskej únii
  • ochrana imidžu podnikateľov a podnikania pred negatívnymi stereotypmi v médiách a medzi veľkou časťou intelektuálov, budovanie značky ZPS ako prvej podnikateľskej organizácie v modernej histórii Slovenska a s tradíciou boja za zlepšovanie podmienok pre podnikanie
  • otváranie diskusie o vážnych celospoločenských problémoch, presadzovanie jasných hodnotových postojov v otázkach fungovania demokratického politického systému, demografického vývoja, migrácie, systému vzdelávania, podoby sociálneho systému

O spoločnosti Go4insight

Spoločnosť Go4insight poskytuje inovatívny prieskum trhu so zameraním na pridanú hodnotu pre klienta. Tvorí ju tím s dlhoročnými skúsenosťami na slovenskom trhu. Go4insight je preferovaný partner GfK na Slovensku a členskou agentúrou Slovenskej asociácie výskumných agentúr SAVA.

Na stiahnutie:

Tlačová správa ZPS

Páčil sa Vám článok?
ZPS na sociálnych sieťach