Novinky

Podnikateľské vzdelávanie - budúcnosť konkurencieschopnosti Slovenska. Rezonancie 2018

Nehľadáme frekvenciu, ktorá rozvlní most. Nehľadáme soprán, ktorý rozbije pohár. Hľadáme súzvuk medzi svetom podnikania a svetom vzdelávania, nové partnerstvá, ktoré dokážu jasne hovoriť a pozorne počúvať.

V mene Združenia podnikateľov Slovenska, prvej organizácie súkromných podnikateľov v modernej histórii Slovenska, Vás pozývame na konferenciu


Podnikateľské vzdelávanie - budúcnosť konkurencieschopnosti Slovenska
Rezonancie 2018,

 
ktorá sa bude konať dňa 15.3.2018 od 9,00 do 15,00 v priestoroch Hotela Austria Trend Premium, Bratislava.

Na našej konferencii sa budeme v prvom bloku venovať kľúčovým požiadavkám trhu na absolventov škôl v 21. storočí. Michaela Horváthová z BIAC, strešnej organizácie zamestnávateľov pri OECD, predstaví priority podnikateľov v oblasti vzdelávania, Gudrun Feucht nás oboznámi s pohľadom rakúskej federácie priemyslu na potrebné zmeny vzdelávania v Rakúsku a mojou úlohou bude prezentovať názory slovenských podnikov na to, ako prispôsobiť slovenský vzdelávací systém požiadavkám 21. storočia.

V druhom bloku konferencie sa spolu s prof. Kalašom, z FMFI UK Bratislava a UCL Londýn, p. Halákom - zakladateľom súkromnej školy Felix a n.o. Indícia a programovým riaditeľom JA p. Kalčevským podelíme o úspešné príbehy inovátorov a podnikateľov v školstve, ktoré nám ukážu a aj dokážu, že potrebné zmeny v školstve už začali.

Tretí blok konferencie venujeme úvahám ako prejsť cestu „Od pozitívnej odchýlky k štandardu“. Jeden zo spoluautorov Učiaceho sa Slovenska V. Burjan nám bude prezentovať svoj pohľad na problematiku a bude zaujímavé porovnať ho názormi M. Pošvanca, spoluautora Athéna++ a riaditeľa nadácia F.A. Hayeka. I. Urbančík, ktorý má na starosti školstvo v BSK, bude prezentovať zámery župy, ako „otvoriť dvere inovátorom.” Celým programom nás bude sprevádzať S. Boledovič, zakladateľ a CEO Teach for Slovakia.

Cieľom našej konferencie je vyslať silný signál vzdelávacej komunite, že vzdelávanie neznamená pre nás iba duálne vzdelávanie, hoci ho považujeme za dôležité, chceme zdôrazniť význam inovácií a iniciatív súkromného sektora vo vzdelávaní a podporovať viac partnerstiev podnikateľských a vzdelávacích odvetví, ich aktívny prínos k transformácii vzdelávacieho systému „zdola nahor".

Nehľadáme frekvenciu, ktorá rozvlní most. Nehľadáme soprán, ktorý rozbije pohár. Hľadáme súzvuk medzi svetom podnikania a svetom vzdelávania, nové partnerstvá, ktoré dokážu jasne hovoriť a pozorne počúvať. Rovnocenné partnerstvá, ktoré privíta zamestnávateľ s víziou, žiak s budúcnosťou, rodič s úctou ku škole, a škola, ktorá si takúto úctu zaslúži.

Pozývame Vás hľadať s nami tieto partnerstvá a prispieť tým k lepšiemu vzdelávaniu a životu na Slovensku.

Program konferencie nájdete tu
 


Páčil sa Vám článok?
ZPS na sociálnych sieťach