Novinky

Zasadnutie Generálnej rady ZPS s M. Slosiarikom

V stredu 20. marca 2024 sa v Bratislave uskutočnilo 2. zasadnutie Generálnej rady Združenia podnikateľov Slovenska. Hosťom zasadnutia GR ZPS bol Martin Slosiarik, riaditeľ agentúry Focus.

Generálna rada ZPS na začiatku svojho zasadnutia prerokovala správu o činnosti ZPS, vrátane našich mediálnych aktivít, ktoré obsahovali aj reakcie a stanoviská ZPS k aktuálnym otázkam podnikateľského prostredia, ako aj informácie zo zasadnutí Hospodárskej a sociálnej rady SR, Prezídia RÚZ a Výboru RÚZ pre hospodársku a sociálnu politiku.

Prezident ZPS ďalej oboznámil členov GR ZPS s aktivitami ZPS, na ktorých ZPS participovalo v uplynulom období a tiež plánovanými aktivitami na nasledujúce obdobie. 

Členovia GR ZPS sa na svojom zasadnutí zaoberali aktuálnymi témami podnikateľského prostredia najmä Plánom legislatívnych úloh vlády SR na rok 2024 a Rámcovým plánom legislatívnych úloh vlády na IX. volebné obdobie (2025 - 2027), novelou zákona o minimálne mzde a zákona o kolektívnom vyjednávaní, problematikou zastretých pracovných pomerov na Slovensku. Predmetom rokovania boli tiež zistenia vyplývajúce z pravidelného monitorovania hlasovania poslancov Európskeho parlamentu za SR z pohľadu záujmov slovenských MS.

Ďalšími témami rokovania boli aktivity ZPS v súvislosti s voľbami poslancov do Európskeho parlamentu

Následne členovia generálnej rady diskutovali s hosťom zasadnutia, M. Slosiarikom, riaditeľom agentúry Focus.

Ťažisko diskusie sa týkalo aktuálnych spoločenských trendov, ktoré ovplyvňujú správanie a preferencie na Slovensku pred voľbami prezidenta SR a voľbami poslancov do Európskeho parlamentu z pohľadu podnikateľského sektora.

Páčil sa Vám článok?
ZPS na sociálnych sieťach