Novinky

Priority Združenia podnikateľov Slovenska na rok 2024

Snem ZPS na svojom zasadnutí schválil priority, ktoré bude ZPS presadzovať vo svojej činnosti v roku 2024.

  1. Pokračovanie v napĺňaní ambície, byť ako prvá záujmová organizácia podnikateľov po Novembri 1989, rozhodujúcim reprezentantom malých a stredných podnikateľov. 
  2. Zameranie pozornosti vlády na záujmy domácich podnikateľov vrátane rodinných firiem a účinnejšie presadzovanie záujmov slovenských podnikateľov pri prijímaní regulácií na úrovni EÚ. 
  3. Ochrana pred reguláciami a obmedzovaním podnikateľských slobôd.
  4. Zamedzenie rastu finančného zaťaženia podnikania a zastavenie rastu verejných výdavkov. 
  5. Aktívne vedenie verejnej diskusie o konkurencieschopnosti slovenskej ekonomiky a potrebe reforiem vo všetkých oblastiach života (vzdelávací systém, verejná správa, dôchodkový a sociálny systém a i.). 6. Pokračovanie v tlaku na debyrokratizáciu a zlepšovanie služieb štátu v ekonomickej a sociálnej oblasti.
Páčil sa Vám článok?
ZPS na sociálnych sieťach