Novinky

INFOGRAFIKA: Legislatívna lavína

Nízka kvalita regulačného rámca, jeho nepredvídateľnosť a časté zmeny sú dlhodobým neduhom slovenského podnikateľského prostredia.

Žiaľ, aj nová vláda pokračuje v trende skrátených legislatívnych konaní bez odbornej diskusie a zohľadnenia pripomienok z praxe a zmien na poslednú chvíľu. Navyše aj pri štandardnom legislatívnom procese je zohľadňovanie pripomienok z praxe veľmi nízke. Analýzy ukazujú, že pri zmenách najdôležitejších zákonov ovplyvňujúcich podnikanie je akceptovaná len približne 1 z 10 zásadných pripomienok. 

Výsledkom je neprehľadná spleť predpisov, ktoré sa často menia a mnohokrát je nezrozumiteľná nielen pre podnikateľov, ale aj pre samotných úradníkov, ktorí majú zabezpečiť ich dodržiavanie.

  • Ako často sa menia pravidlá ovplyvňujúce podnikanie?
  • Aké sú top zákony s vplyvom na podnikanie a aké sú počty ich zmien?
  • Ako je upravené právo predkladať zákony v parlamente vo vybraných krajinách EÚ?
  • Prečo je možnosť každého poslanca predkladať zmeny problém?
  • A čo by pomohlo, aby bola legislatíva predvídateľnejšia a kvalitnejšia?

Odpovede na tieto, ale aj ďalšie otázky nájdete v našej infografike.

Páčil sa Vám článok?
ZPS na sociálnych sieťach