Novinky

Firmám hrozí, že si z daní neodpočítajú celé úroky z úverov, zvážiť musia aj iné financovanie

Aké sú výzvy pri financovaní rastu firiem a čo môžu zmeniť pripravované európske regulácie?

Firmy pri financovaní svojho podnikania uprednostňujú bankové úvery a už menej sa obzerajú po alternatívach, ako je napríklad vydávanie dlhopisov, akcií, či vstup súkromných investorov do podniku. Financovanie cez úvery sa stáva čoraz drahšie a sadzby pre podnikateľov narástli od januára 2022 do januára 2024 z 1,88% na 6,16%.

Ako zdôraznil Lukáš Bonko, riaditeľ Burzy cenných papierov v Bratislave, "úrokové sadzby narastajú vo všetkých krajinách EÚ a eurozóny z dôvodu inflácie a aj opatrení centrálnych bánk. Na Slovensku rastú sadzby rýchlejšie oproti zvyšku eurozóny. Dôvodom je najmä hospodárska stabilita, inflácia, verejný dlh a dopyt na trhu kapitálu."

Vysoké zadlženie firiem sa nepozdáva Európskej komisii, a tak pripravuje smernicu, ktorá by znamenala, že firmy si nebudú môcť úroky z úverov odpočítať z daní v plnej výške. Dlhy sú vo väčšine krajín EÚ totiž daňovo zvýhodnené viac ako vlastný kapitál.

"Firmy si úroky z úverov vedia odpočítavať z daní. Naopak, náklady spojené s vlastným financovaním, napr. dividendy, sú väčšinou daňovo neuznateľné. Je teda logické, že si podnikatelia vyberú úver pred investovaním vlastného alebo cudzieho kapitálu. Daňovo sa im tento výber oplatí viac," upozorňuje Ján Kutan, prezident Slovenskej asociácie private equity a rozvojového kapitálu.

Európska komisia chce tento nepomer zmeniť. Znamená to, že smernica zvýhodní investovanie kapitálu do firmy a obmedzí odpočet úrokov z úverov z daní. Odpočítateľnosť úrokov by sa obmedzila na 85 %. Pre podnikateľov môže tento plánovaný krok znamenať, že sa začnú viac obzerať po iných možnostiach financovania.

"Vyššie úrokové sadzby v kombinácii so sprísňovaním úverových štandardov výrazne komplikujú financovanie rozvoja podnikania. Napriek tomu, že existujú aj ďalšie alternatívy, najmä malé a stredné podniky o nich často pre nedostatočnú informovanosť a chýbajúce skúsenosti ani neuvažujú," konštatuje Ján Solík, prezident Združenia podnikateľov Slovenska. "Pre rastúce firmy sú k bankovým úverom alternatívou financovania tiež dlhopisy, vydanie akcií alebo venture kapitál a private equity,” dodáva Ján Solík.

O tom, pre koho je výhodnejšie financovanie cez dlhopisy, akcie alebo rizikový kapitál, budú odborníci, finančníci a podnikatelia diskutovať na konferencii o Alternatívnom financovaní rastúcich firiem vo štvrtok 21. marca 2024 v Bratislave - viac informácií a registráciu nájdete tu.

Páčil sa Vám článok?
ZPS na sociálnych sieťach