Novinky

ZPS v médiách: Návrhy normy EURO 7 očami podnikateľov

Tak ako v prípade mnohých ďalších opatrení, ktorých spoločným menovateľom je európska zelená politika, sú v prvom rade nevyhnutné dôsledné analýzy nákladov a dopadov a ich porovnávanie so zamýšľanými prínosmi.

Návrh normy EURO 7 je ďalším z radu príkladov nepremyslených pretekov za zelenými cieľmi bez ohľadu na ich náklady či reálnosť. Keďže táto norma sa týka nielen ochrany životného prostredia, ale aj stoviek tisíc pracovných miest v celej EÚ, je nevyhnutné, aby jej časový rámec a ciele boli realistické, dopady dôsledne spočítané a odkonzultované s dotknutými subjektmi. Môže totiž vážne zasiahnuť ekonomiky členských krajín, peňaženky občanov a rozpočty firiem. V tomto prípade sa tiež ukazuje, že nemusí dôjsť nielen k naplneniu zamýšľaných cieľov, ale v dôsledku tejto regulácie by dokonca mohlo dôjsť k zhoršeniu situácie, kedy sa pre zvýšené náklady na nové vozidlá spomalí obnova vozových parkov a predĺži prevádzka tých, ktoré sú vyrobené podľa starších ekologických štandardov.

Tak ako v prípade mnohých ďalších opatrení, ktorých spoločným menovateľom je európska zelená politika, sú v prvom rade nevyhnutné dôsledné analýzy nákladov a dopadov a ich porovnávanie so zamýšľanými prínosmi. Ak by si predkladatelia dôsledne splnili túto úlohu, nemohlo by sa stať, že automobilky hovoria o konci lacných áut a o zásadne podhodnotených nákladoch o dopadoch na ceny vozidiel, ktoré desaťnásobne prevyšujú tie, s ktorými počítajú predkladatelia. Návrh tejto normy spoločne kritizujú nielen predstavitelia automobilového priemyslu, ale aj odborári.

Zároveň ide o ďalší z radu príkladov, ktoré najmä v poslednom období ukazujú, že na Slovensku potrebujeme zásadnejšiu reformu procesu, akým sa na domácej úrovni pripomienkujú európske regulácie už úvodných etapách ich tvorby, kedy je možné prinášať odborné argumenty a ovplyvniť už v zárodku ich znenie.

Firmy potrebujú v prvom rade predvídateľné prostredie a dostatočný čas na prípravu. Zvlášť v takýchto v prípadoch, ktoré vyžadujú zásadné investície v celom výrobnom cykle. Odloženie oproti pôvodne navrhovanej účinnosti je nevyhnutným predpokladom na vytvorenie priestoru na serióznu odbornú diskusiu, zohľadnenie odborných argumentov a následné úpravy zreálňujúce tento návrh alebo, ak to nebude možné, tak aj jeho „zhodenie zo stola“.

Zdroj: Trend

Páčil sa Vám článok?
ZPS na sociálnych sieťach