Novinky

Zasadnutie Generálnej rady ZPS s M. Vašečkom a J. Oravcom

Vo štvrtok 16. februára 2023 sa v Bratislave uskutočnilo 2. zasadnutie Generálnej rady Združenia podnikateľov Slovenska. Hosťami zasadnutia GR ZPS boli Michal Vašečka, Bratislava Policy Institute a Ján Oravec, poslanec NR SR.

Členovia GR ZPS sa na svojom zasadnutí zaoberali najmä vývojom na trhu s energiami a praktickými dopadmi na fungovanie malých a stredných podnikov. Kriticky zhodnotili neskoré prijímanie opatrení a nízku predvídateľnosť.

ZPS od vlády očakáva predstavenie opatrení pri rôznych scenároch vývoja cien energií nielen v krátkodobom, ale aj strednodobom horizonte. Zároveň sa členovia GR zhodli, že podnikateľské prostredie potrebuje stabilitu a predvídateľnosť, aspoň v oblastiach, ktoré má vláda v rukách - najmä náklady súvisiace s cenou práce a výškou daňovo-odvodového zaťaženia.

Členovia GR ďalej hodnotili doterajšie fungovanie systémových nástrojov na zníženie regulačnej záťaže (1 in 2 out, ex-post hodnotenia, zamedzenie goldplatingu) a zvyšovanie stability podnikateľského prostredia (zmeny v daňových a odvodových zákonoch vždy k 1. januáru).

Generálna rada tiež prerokovala správu o činnosti ZPS, vrátane našich mediálnych aktivít, ktoré obsahovali aj reakcie a stanoviská ZPS k aktuálnym otázkam podnikateľského prostredia. Prezident združenia informoval členov GR o činnosti Republikovej únie zamestnávateľov, o výsledkoch rokovaní Hospodárskej a sociálnej rady SR a o priebehu a záveroch plynúcich z 2. zasadnutia Rady vlády SR pre Plán obnovy a odolnosti Slovenskej republiky.

Následne členovia generálnej rady diskutovali s hosťami zasadnutia M. Vašečkom, Bratislava Policy Institut a J. Oravcom, poslancom NR SR. Ťažisko diskusie sa týkalo príčin dlhodobej straty konkurencieschopnosti SR nielen v kontexte ekonomickej politiky vlády, ale tiež v kontexte celového vývoja spoločnosti.

Páčil sa Vám článok?
ZPS na sociálnych sieťach