Novinky

Zasadnutie Generálnej rady ZPS s M. Stračiakom a J. Oravcom

Vo štvrtok 29. júna 2023 sa v Bratislave uskutočnilo 4. zasadnutie Generálnej rady Združenia podnikateľov Slovenska. Hosťom zasadnutia GR ZPS boli Matej Stračiak, riaditeľ riadenia rizík a interného auditu Slovenské elektrárne, a.s. a J. Oravec, poslanec NRSR.

Členovia GR ZPS sa na svojom zasadnutí zaoberali najmä dopadmi množstva schválených poslaneckých návrhov zákonov na ostatnej schôdzi NRSR a tiež dopadmi smerníc a nariadení, o ktorých v predchádzajúcom období rokoval Európsky parlament, na slovenskú ekonomiku a podnikateľské subjekty. Ďalšími témami rokovania boli aktivity na podporu priorít ZPS v súvislosti s parlamentnými voľbami 2023 a tiež aktivity ZPS na zlepšenie fungovania regulačnej reformy.

Generálna rada zároveň prerokovala správu o činnosti ZPS, vrátane našich mediálnych aktivít, ktoré obsahovali aj reakcie a stanoviská ZPS k aktuálnym otázkam podnikateľského prostredia. Prezident združenia informoval členov GR o činnosti Republikovej únie zamestnávateľov a o výsledkoch rokovaní Hospodárskej a sociálnej rady SR.

Následne členovia generálnej rady diskutovali s hosťami zasadnutia, M. Stračiakom, riaditeľom riadenia rizík a interného auditu Slovenských elektrární a J. Oravcom, poslancom NRSR. Ťažisko diskusie sa týkalo vývoja trhu s elektrinou v uplynulom období, príčin extrémnych pohybov cien, ich dôsledkov na slovenskú ekonomiku a konkurencieschopnosť slovenských podnikateľských subjektov a tiež aktuálnej situácie na trhu s elektrinou a faktormi, ktoré budú ovplyvňovať vývoj cien v budúcnosti. Súčasťou diskusie boli aj otázky týkajúce sa trhu s emisnými povolenkami a vplyvu vývoja ich cien na ceny elektriny.

Páčil sa Vám článok?
ZPS na sociálnych sieťach