Novinky

Zasadnutie Generálnej rady ZPS s J. Hajkom

Vo štvrtok 27. apríla 2023 sa v Bratislave uskutočnilo 3. zasadnutie Generálnej rady Združenia podnikateľov Slovenska. Hosťom zasadnutia GR ZPS bol Jozef Hajko, ekonomický expert a člen predsedníctva KDH.

Členovia GR ZPS sa na svojom zasadnutí zaoberali dopadmi nepredvídateľnosti legislatívneho procesu v dôsledku desiatok poslaneckých návrhov zákonov; kľúčovými reguláciami, ktoré ZPS považuje za dôležité vyhodnocovať v rámci novozavedeného ex-post hodnotenia regulácií a tiež prínosmi a úskaliami novely zákona o tvorbe právnych predpisov a zmenami, ktoré zavádza od 1. mája 2023 - vyčísľovanie dopadov poslaneckých návrhov a účinnosť predpisov s dopadom na podnikateľské prostredie len k 1.1. a 1.7. Ďalšou témou boli legislatívne návrhy, o ktorých v poslednom období rokoval Európsky parlament a ktoré budú mať dopad na slovenské podnikateľské prostredie.

Členovia GR ZPS v diskusii tiež poukázali na problém úradníckej svojvôle, nekompetetnosti a nedoržiavanie zákonných lehôt zo strany rôznych úradov, ktoré zásadným spôsobom svojou nečinnosťou ovplyvňujú podnikateľské aktivity.

Generálna rada zároveň prerokovala správu o činnosti ZPS, vrátane našich mediálnych aktivít, ktoré obsahovali aj reakcie a stanoviská ZPS k aktuálnym otázkam podnikateľského prostredia a tiež výstupy súvsiace s konfrenciou Zručnosti do neznámej budúcnosti. Prezident združenia informoval členov GR o činnosti Republikovej únie zamestnávateľov a o výsledkoch rokovaní Hospodárskej a sociálnej rady SR. Členovia GR sa tiež zaoberali podnetmi od členov ZPS za uplynulé obdobie.

Následne členovia generálnej rady diskutovali s hosťom zasadnutia J. Hajkom, členom predsedníctva KDH.Ťažisko diskusie sa týkalo súčasnej situácie na politickej scéne v SR pred parlamentnými voľbami a základných priorít súvisiacich s ekonomikou a podnikateľským prostredím v nadchádzajúcom volebnom období. Išlo najmä o témy súvisiace s energetikou, pracovným právom, školstvom, ale tiež problematiku rastúceho daňového zaťaženia a zvyšujúcej sa závislosti od štátu u mnohých skupín obyvateľstva.

Páčil sa Vám článok?
ZPS na sociálnych sieťach