Novinky

Zasadnutie Generálnej rady ZPS s I. Korčokom a J. Oravcom

Vo štvrtok 05. októbra 2023 sa v Bratislave uskutočnilo 5. zasadnutie Generálnej rady Združenia podnikateľov Slovenska. Hosťom zasadnutia GR ZPS boli Ivan Korčok, kandidát na prezidenta Slovenskej republiky 2024 a J. Oravec, poslanec NRSR.

Členovia GR ZPS sa na svojom zasadnutí zaoberali aktuálnymi témami podnikateľského prostredia najmä úpravou minimálnej mzdy v SR na rok 2024 a implementáciou smernice EÚ o minimálnych mzdách a tiež administratívnou zátažou vyplývajúcou so štatistických zisťovaní. Predmetom rokovania boli tiež zistenia vyplývajúce z najnovšieho auditu podnikateľského prostredia.

Ďalšími témami rokovania boli aktivity na podporu priorít ZPS v súvislosti budúcoročnými voľbami prezidenta SR a voľbami poslancov Európskeho parlamentu.

Generálna rada zároveň prerokovala správu o činnosti ZPS, vrátane našich mediálnych aktivít, ktoré obsahovali aj reakcie a stanoviská ZPS k aktuálnym otázkam podnikateľského prostredia. Prezident združenia informoval členov GR o činnosti Republikovej únie zamestnávateľov a o výsledkoch rokovaní Hospodárskej a sociálnej rady SR.

Následne členovia generálnej rady diskutovali s hosťami zasadnutia, I. Korčokom, kandidátom na prezidenta Slovenskej republiky 2024 a J. Oravcom, poslancom NRSR. Pán Korčokom. Hostia v diskusii prezentovali svoje názory na úlohu prezidenta v s podnikateľským prostredím, ako aj to, kde vidia úlohu prezidenta pri rozvoji ekonomickej diplomacie a uľahčení expanzie slovenských firiem na zahraničné trhy.

Páčil sa Vám článok?
ZPS na sociálnych sieťach