Novinky

Firmy a školy: partneri pri rozvoji podnikavosti

Slovak Business Agency podporí spoluprácu firiem so školami pri rozvoji podnikavosti. Zapojte sa a prispejte k zmene vzdelávania.

Vzdelávací systém nepripravuje mladých ľudí na budúcnosť, ktorá už prišla a firmy to pociťujú pri svojej každodennej činnosti. U detí a študentov je potrebné rozvíjať najmä tie zručnosti, ktoré využijú bez ohľadu na to, aké povolania budú vykonávať a ako sa bude meniť ich náplň práce. Jednou z takýchto zručností je aj podnikavosť v jej širšom zmysle - iniciatívnosť, schopnosť realizovať svoje nápady, či schopnosť prevziať zodpovednosť a riešiť problémy.

Firmy, ktoré majú chuť a ochotu odovzdať svoje praktické skúsenosti a podporiť zmenu vzdelávacieho systému zdola, majú už po tretíkrát možnosť získať podporu na projekty zamerané na rozvoj podnikavosti u žiakov a učiteľov na Slovensku, ktoré napríklad:

  • podnecujú k iniciatívnosti, angažovanosti,
  • rozvíjajú mäkké zručnosti potrebné pre rýchlo meniaci sa trh práce budúcnosti,
  • rozvíjajú tímovú spoluprácu, kritické myslenie a sebauvedomenie,
  • inovatívnym spôsobom pracujú s rozvojom žiakov a učiteľov,
  • nie sú primárne zamerané na finančnú a ekonomickú gramotnosť.

Termín podávania prihlášok: od 13. 8. 2023 do 5. 9. 2023

Všetky potrebné informácie nájdete na webe Národného podnikateľského centra.

Páčil sa Vám článok?
ZPS na sociálnych sieťach