Novinky

Podnikavosť ako zručnosť budúcnosti

Prezident ZPS, Ján Solík vystúpil na podujatí "Podnikateľský tréning pedagogických pracovníkov", ktoré sa konalo pri príležitosti 30. výročia Junior Achievement Slovensko.

V panelovej diskusii na tému „Podnikavosť ako zručnosť budúcnosti?” prezident ZPS, Ján Solík, spolu s predstaviteľmi väčších aj menších firiem hovoril o tom:

  • aké zručnosti budú potrebné pre uplatnenie v rýchlo sa meniacom sa svete;
  • ako chápu podnikavosť podnikatelia a v čom sa ich pohľad líši od pohľadu, ktorý ukazuje jeden z prieskumov medzi riaditeľmi a učiteľmi v školách na Slovensku;
  • ako rozvíjať podnikavosť počas výučby na školách.

Podujatie sa uskutočnilo 14. a 15. februára 2023 v Žiline. Zamerané bolo na tému podnikavosti ako schopnosti adaptovať sa na nové podmienky a prinášať prospech jednotlivcom aj celej spoločnosti. Jeho cieľom bolo formou workshopov, konferenčných príspevkov, panelovej diskusie, praktických simulovaných ukážok, interaktívnych a zážitkových aktivít, ponúknuť účastníkom obsah, zameraný na možnosti rozvoja podnikavosti a vybraných zručností žiakov a učiteľov. Súčasťou podujatia boli reálne príspevky a stretnutia s úspešnými podnikateľmi a absolventmi škôl, odborníkmi z praxe, úspešnými učiteľmi a žiakmi v budovaní podnikavosti a podnikateľských kompetencií či zručností nevyhnutných pre 21. storočie v súlade s potrebami trhu práce. 

Podujatie Podnikateľský tréning pedagogických pracovníkov organizácie JA Slovensko poukázalo na to, že na školách je potrebné venovať viac pozornosti rozvoju podnikavosti a podnikateľských zručností, a to nielen u žiakov, no tiež u učiteľov. Vzhľadom na dynamické zmeny na trhu práce, ktoré súvisia s technologickým pokrokom, je veľmi dôležité, aby nielen žiaci, ale aj učitelia získali praktické zručnosti a vedomosti, ktoré im umožnia prispôsobiť sa novým výzvam.

Páčil sa Vám článok?
ZPS na sociálnych sieťach