Novinky

INFOGRAFIKA: Zápis rodných čísel do obchodného registra: byrokracia, ktorá zaťažuje firmy aj súdy

Štát spravil z podnikateľov poštárov, zahltené súdy nestíhajú a automatizácia je stále v nedohľadne.

Hoci bol zavedený automatický zápis osobných údajov spoločníkov a konateľov do obchodného registra z 327 469 podnikateľských subjektov došlo k automatickému zápisu len u 103 260, teda približne u jednej tretiny. Napriek apelom zo strany podnikateľského sektora, aby kompetentní vytvorili časový priestor na vyriešenie vzniknutej situácie, predišli zbytočným papierovačkám aj zahlteniu súdov, sa zopakovala situácia spred niekoľkých rokov pri zápisoch konečných užívateľov výhod. Desiatky tisíc firiem nahlásili údaje registrovým súdom súdom a tie ich nestíhajú vybavovať. Napriek zákonnej lehote dva pracovné dni, "leží" ešte viac ako tisíc takýchto podaní na súdoch aj po šiestich mesiacoch. Aj keď firmy zasielajú svoje údaje prostredníctvom elektronických podaní, zdá sa, že na strane registrových súdov neexistuje automatizovaný proces ich spracovávania. A pri pohľade na počty subjektov, ktoré túto povinnosť nemajú splnenú hrozí, že pôjde o dlhodobý problém. 

Aké riešenia očakávajú podnikatelia?

  • Urýchlene vyriešiť automatické zápisy u všetkých spoločností, kde to je možné, a zrušiť poplatky za tento zápis.
  • Zabezpečiť automatické zapisovanie údajov týkajúcich sa zmien v údajoch konateľov a spoločníkov (napr. nové čísla občianskych preukazov pri ich výmene).
  • Zabezpečiť dodržiavanie zákonných lehôt na registrových súdoch.


Páčil sa Vám článok?
ZPS na sociálnych sieťach