Novinky

Generačná výmena v praxi: Na čo nezabudnúť pri transfere majetku

Prepísať vlastníctvo rodinnej firmy môže vyzerať ako jednoduchý úkon, no forma, akou sa zakladatelia rozhodnú rodinnú firmu odovzdať, ovplyvní nielen ich deti, ale aj ďalšie generácie potomkov.

Ako zabezpečiť, aby sa majetok s pribúdajúcim počtom detí a vnúčat nedelil, či aby rozvody a dedičské konania neohrozovali fungovanie firmy? Prečo niektoré rodiny zakladajú rodinné holdingy, iné využívajú zverenecké fondy či rodinné nadácie a ďalšie robia oboje? Kedy je vhodné dať firmu ohodnotiť znalcovi, či na čo pri medzigeneračnom prechode pamätať, ak nechcete mať stres z toho, že raz na dvere zaklope daňová kontrola?

Regulačný rámec na Slovensku generačnej výmene v rodinných firmách zatiaľ nevytvára optimálne podmienky – občiansky zákonník je z čias, keď nikto na našom území neuvažoval o existencii podnikania; obchodný zákonník pochádza z doby, keď bolo podnikanie v plienkach. Na množstvo praktických otázok neexistujú priamočiare odpovede.

Združenie podnikateľov Slovenska preto upriamuje pozornosť tvorcov zákonov aj na potreby domácich rodinných podnikov. Úsilie smerujeme nielen k zmenám v legislatíve, ale aj k zdieľaniu know-how a osvedčených postupov medzi podnikateľmi navzájom.

Ďalšia zo série publikácií, ktoré rodinám uľahčujú odovzdanie podnikania z generácie na generáciu ponúka množstvo praktických príkladov, upozorňuje na riziká a ukazuje možnosti, ako riešiť situácie, na ktoré slovenská legislatíva doposiaľ nemá adekvátne inštitúty a nástroje. Nájdete v nej aj podnety, ktoré vám pomôžu predísť chybám, ktoré zbytočne predražia a skomplikujú odovzdanie vlastníctva rodinnej firmy.

Aj keď táto príručka, môže byť užitočnou pomôckou pri plánovaní a realizácii medzigeneračného transferu, netreba zabúdať na to, že každá rodina a firma je jedinečná, vyžaduje odlišný prístup a hľadanie čo najlepšieho možného postupu v konkrétnej situácii.

Príručka na stiahnutie tu.

Páčil sa Vám článok?
ZPS na sociálnych sieťach