Novinky

Deti sa dnes učia na školách to, čo im bude o 10 rokov zbytočné

Zhrnutie 4. ročníka konferencie ZPS o vzdelávaní.

Školy dnes pripravujú deti na prostredie, o ktorom nevieme, ako bude vyzerať, no to, čo vieme povedať je, že vplyv technológií a umelej inteligencie povedie k nutnosti rozvoja mäkkých zručností. Na tomto sa zhodli spíkri konferencie: Zručnosti do neznámej budúcnosti. „Žijeme v časoch, keď sa dramaticky mení obsah povolaní. Mnohé profesie zanikajú, iné vznikajú – ľudia budú musieť meniť povolania niekoľkokrát v živote. Aj preto dôležitejšie ako odbor, ktorý vyštudovali, bude to, ako rýchlo sa vedia prispôsobiť zmenám a naučiť sa nové veci,“ hovorí Ján Solík, prezident ZPS

Personalizované učenie 

Podľa prieskumu startupu Foxino, ktorý využíva umelú inteligenciu na zrýchlenie procesu učenia sa, až 73 percent študentov cíti, že v škole mrhá svojim potenciálom, 80-tim percentám nevyhovuje rýchlosť učenia sa stanovená v triede a zároveň 95 percent detí nechce byť na učenie samo. „Je nevyhnutné začať rozvíjať a objavovať skryté talenty detí a stavať na nich. Našim cieľom je učenie personalizovať, teda každému dieťaťu vytvoriť učebný plán na mieru. V tom nám pomáha práve AI, vďaka ktorej sa môžu deti učiť až o 50 percent rýchlejšie,“ uviedla Aneta Klimová, zakladateľka Foxina.

Pravdou podľa spíkrov konferencie ZPS zostáva, že deťom chýba priestor pre realizáciu ich vlastných projektov. „Deťom, rodičom a učiteľom ukazujeme jednoduché a zábavné postupy, ktorými možno podporiť kreativitu, schopnosť plánovať a opísať projekt. Ponúkame zmysluplný a tvorivý prístup k digitálnym technológiám, ukazujeme schopnosť vidieť problém a hľadať kreatívne riešenie,” dodala Veronika Šancová, zakladateľka projektu Prototýpci, ktorá pôsobí ako metodička a lektorka kreativity, podnikavosti a digitálnych kompetencií. "Sústredíme sa na deti na prvom stupni základných škôl. Práve pri nich totiž nebojujeme s nevhodnými návykmi ako sú sebakontrola, závislosť na hodnotení, či neoriginálne myslenie.”

Strach nás nesmie paralyzovať

Tradičný systém školstva, v ktorom sa nachádzame prakticky od čias Márie Terézie, má dopad aj na učiteľov. Podľa prieskumu Foxino sa až polovica z oslovených učiteľov cíti vyhorených, 16 percent sa cíti nedocenených a 40 percent sa sťažuje na prílišnú administratívu. A z technologického pokroku majú rešpekt. Ján Tyl, expert na umelú inteligenciu a generálny riaditeľ spoločnosti Aplha Industries si myslí, že strach tu je prirodzený, no nemal by školy a učiteľov paralyzovať. Riaditeľov na konferencii vyzval, aby sa v oblasti umelej inteligencie vzdelávali: „Skúste sa s ňou hrať a experimentovať - pomôže vám zistiť, čo vašej škole a študentom bude vyhovovať.“

Viacerí spíkri konferencie sa zároveň zhodli na jednom – technológie učiteľov nikdy nenahradia, zostanú však kľúčovým aspektom vzdelávania.Budúcnosť výučby hlboko sociálna, personalizovaná a podporovaná učiteľmi a technológiou. V tomto sa skrýva to, čo nazývame vzdelávanie budúcnosti. Sociálny rozmer, mäkké zručnosti a personalizovaná výučba budú hrať prím,“ konkretizovala Marcela Havrilová, riaditeľka pre oblasť školstva v Microsoft Česká republika a Slovensko.

Ako AI ovplyvní priemysel?

Pracovný trh a fungovanie firiem už dnes ovplyvňujú technológie a umelá inteligencia. Pavel Wimmer, spoluzakladateľ a generálny riaditeľ spoločnosti DNAi, ktorá pomáha firmám aplikovať najnovšie poznatky z výskumu a vývoja umelej inteligencie, na konferencii ZPS hovoril o príkladoch firiem, v ktorých zaviedli umelú inteligenciu na vykonávanie špecifických pozícií nielen v priemysle a službách, ale dokonca aj zdravotníctve. „Umelá inteligencia bude pre firmy, ktoré ju začnú využívať, veľkou výhodou. Zo skúseností som schopný predpovedať, že manuálna práca bude technológiami nahradená veľmi rýchlo. To je pre firmy pozitívna správa – môžu ňou obsadiť pozície, na ktoré dnes majú problém nájsť pracovníkov. Ľuďom ostane kontrola výstupov, ktoré AI predpripraví a zároveň poskytnú spätnú väzbu na učiaci proces,“ povedal Pavel Wimmer. Podľa neho kľúčovými zručnosťami budúcnosti ostanú kreativita, vďaka ktorej sa na využitie nových nástrojov akými sú 3D tlač či nanotechnológia budeme dívať originálne. „Nevyhnutným bude ja kritické myslenie, lebo kvalitu výstupu, ktorý AI vygeneruje, budeme musieť verifikovať. No a v neposlednom rade je to tímová práce.“

Páčil sa Vám článok?
ZPS na sociálnych sieťach