Novinky

Bezplatné poradenstvo pre rodinné podniky

Expertné poradenstvo pri riešení nástupníctva a odborné poradenstvo v oblasti rozvoja potenciálu členov rodinného podniku.

Pre zakladateľov firiem je generačná výmena najväčším obchodom v ich živote a pre mnohých je odovzdanie firmy náročnejšie ako jej vybudovanie. Vyhnúť sa zbytočným chybám a uľahčiť odovzdanie podnikania z generácie na generáciu pomáha aj expertné poradenstvo. Slovak Business Agency ponúka možnosť získať ho bezplatne na témy, akými sú:

  • generačná výmena a nástupníctvo z hľadiska riadenia firmy,
  • nástupníctvo z hľadiska majetku,
  • a ďalšie.

Pre koho je výzva určená?

  • mikro, malé a stredné rodinné podniky
  • so sídlom a/alebo miestom podnikania na celom území Slovenska
  • vo všetkých odvetviach hospodárstva okrem odvetví poľnohospodárskej a potravinárskej prvovýroby

Čo získate?

  • možnosť využiť služby externého odborníka
  • úhrada poradenských služieb až do výšky 20 000 € bez spolufinancovania
  • odborné poradenstve k téme nástupníctvo z hľadiska riadenia firmy a z hľadiska transferu majetku

Ako postupovať?

  • Žiadosť spolu s povinnými prílohami je potrebné podať v termíne od 28.7.2023 do 14.8.2023 do 23:59 hod.

Viac informácií, celé znenie výzvy a návod na podanie žiadosti nájdete tu.

Páčil sa Vám článok?
ZPS na sociálnych sieťach