Novinky

Ako hodnotíme programové vyhlásenie vlády Ľudovíta Ódora

Aj keď vláda nezískala dôveru parlamentu, je dôležité, čo vo svojom programe hovorí, keďže môže pozitívne ovplyvniť aj oblasti, ktoré sa dotýkajú podnikateľov.

Programové vyhlásenie vlády odborníkov zodpovedá očakávanej dĺžke jej mandátu, ako aj tomu, že sa neopiera o väčšinu v parlamente. Napriek tomu nejde len o formálny dokument, ale obsahuje viacero konkrétnych oblastí, ktoré môže vláda posunúť dopredu v rámci mandátu a času, ktorý má k dispozícii.

Rozhodovanie na základe dát a odbornej diskusie

Na viacerých miestach vládny program zdôrazňuje posilnenie rozhodovania na základe dát, a to nielen na úrovni vlády, ale aj parlamentu. Zároveň vláda avizuje obnovenie práva na uplatňovanie zásadných pripomienok v legislatívnom procese, o ktoré prišli takmer pred rokom desiatky subjektov a namiesto zvýšenia odbornej diskusie k prijímanej legislatíve, došlo naopak k jej obmedzeniu.

Popri domácich reguláciách však netreba zabúdať ani na tie európske. Nejde len o problematiku nadpráce slovenských úradníkov pri preberaní európskych smerníc. Viacero príkladov regulácií vyplývajúcich najmä z európskej zelenej dohody v poslednom období ukazuje, že na Slovensku potrebujeme zásadnejšiu reformu procesu, akým sa na domácej úrovni pripomienkujú európske regulácie už v úvodných etapách ich tvorby, kedy je možné prinášať odborné argumenty a ovplyvniť tak v zárodku ich znenie.

Zlepšenia, ktoré má vláda v rukách

Napriek obmedzenému mandátu, existuje viacero oblastí, ktoré môže vláda odborníkov posunúť dopredu, pretože sú priamo v kompetencii ministrov alebo postačuje zmeniť vyhlášky schvaľované vládou.

Ide o časť opatrení z pripraveného antibyrokratického balíčka alebo personálne zmeny odzrkadľujúce vyťaženosť súdov. Aj tie môžu prispieť k tomu, aby podnikatelia na administratívne úkony, ktoré majú trvať dva pracovné dni, nemuseli čakať v niektorých prípadoch viac ako tri roky.

Rovnako je dôležité venovať maximálnu pozornosť ozdraveniu verejných financií a tiež efektívnemu investovaniu zdrojov z plánu obnovy a odolnosti, pretože na úrovni EÚ už prebieha intenzívna diskusia o nových daniach, z ktorých budú tieto výdavky financovať aj slovenské firmy a občania.

Výzvy, ktoré nepočkajú

Združenie podnikateľov Slovenska oceňuje, že sa vláda vo svojom programe nevyhýba ani témam, ktoré síce nevie v rámci svojho mandátu vyriešiť, ale vie zmysluplne využiť čas, ktorý má k dispozícii, na prípravu odborných návrhov a začatie konzultácií. Ide o opatrenia na udržanie a prilákanie talentov, modernizáciu daňového systému, rekodifikáciu občianskeho práva, racionalizáciu verejnej správy alebo dlhodobo neriešený problém personálu v školách, najmä v ekonomicky najrozvinutejších regiónoch, ktorého riešeniu sa politici dlhodobo vyhýbajú.

Páčil sa Vám článok?
ZPS na sociálnych sieťach