Novinky

Zhodnotenie roka 2022 z pohľadu ZPS

Zhodnotenie stavu podnikateľského prostredia na Slovensku a pôsobenia vlády a parlamentu v uplynulom roku.

Reformy, o ktorých politici často hovoria sú skôr na papieri a v praxi sa nepodarilo zásadne pohnúť s dlhoročnými problémami, akými sú vysoké daňovo-odvodové zaťaženie, nízka vymožiteľnosť práva, kvalita školstva, časté zmeny zákonov a nízka kvalita prijímanej legislatívy.

Slovník politikov sa naopak rozšíril o donedávna nepredstaviteľné pojmy ako znárodňovanie a vytratila sa z neho akákoľvek diskusia o udržaní konkurencieschopnosti ekonomiky. So znepokojením sledujeme nárast dlhov, drastické obmedzenia pre priemysel vyplývajúce z ekologických cieľov či narastajúci počet inštitúcií a ich úradníkov.

Aké problémy trápili podnikateľov v roku 2022

Na začiatku roka si firmy mysleli, že sa budú musieť vysporiadať „len“ s následkami pandémie, stúpajúcou infláciou a nedostatkom rôznych druhov vstupov. Cenová nestabilita v oblasti energií však nadobudla také rozmery, že výzvy, ktoré museli firmy zvládnuť počas pandémie boli len rozcvičkou.

Podnikatelia v uplynulom roku nevedeli nielen to, za koľko o mesiac nakúpia energie, ale ani to, aké pravidlá pre ich podnikanie budú platiť, či aká bude výška ich daní.

Počty zákonov schvaľovaných v skrátenom konaní lámali rekordy, počty poslaneckých návrhov obchádzajúcich riadny legislatívny proces tiež. O zmenách sa nielen nediskutovalo, ale zažili sme situácie, kedy politici nechali firmám na prípravu 3,5 či 8 dní od schválenia po účinnosť zákona.

Ako vyzerala legislatíva v praxi

Na jednej strane vnímame pozitívne signály vo forme balíčkov na zlepšenie podnikateľského prostredia, či systémových nástrojov na zamedzenie rastu regulačnej záťaže, no tieto zmeny nestačí len schváliť, ale je dôležité, aby sa aj v praxi dodržiavali a napĺňal sa ich zmysel. A to sa často nedeje.

Negatívnych zásahov do podnikateľského prostredia bolo množstvo a ich spoločným znakom bolo obchádzanie legislatívneho procesu, nevyčísľovanie dopadov a absencia diskusie s dotknutými.

Aké sú očakávania podnikateľov do roku 2023

Pred veľkou časťou firiem stojí v najbližšom období jediná výzva – prežiť. O to dôležitejšie je, aby si vláda a politici konečne uvedomili, že podnikateľské prostredie potrebuje stabilitu a predvídateľnosť, aspoň v oblastiach, ktoré majú v rukách.

Pri pohľade na to, čo sa deje v parlamente v posledných mesiacoch, by pozitívnym posunom pre väčšinu firiem bolo už aj to, ak by politici nerobili v budúcom roku žiadne zmeny. „Pomoc ľudom“ sa totiž stala synonymom pre míňanie peňazí, ktoré krajina nemá, zvyšovanie daní a prijímanie opatrení, ktoré ohrozujú konkurencieschopnosť firiem podnikajúcich na Slovensku.

Páčil sa Vám článok?
ZPS na sociálnych sieťach