Novinky

Zasadnutie Generálnej rady ZPS s I. Miklošom a J. Oravcom

Vo štvrtok 31. marca 2022 sa v Bratislave uskutočnilo 6. zasadnutie Generálnej rady Združenia podnikateľov Slovenska. Hosťami zasadnutia GR ZPS boli Ivan Mikloš, prezident MESA10 a Ján Oravec, štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR.

Generálna rada ZPS na začiatku svojho zasadnutia prerokovala správu o činnosti ZPS od posledného zasadnutia GR ZPS, ako aj informácie zo zasadnutí Hospodárskej a sociálnej rady SR a Prezídia RÚZ.

Prezident ZPS ďalej oboznámil členov GR ZPS s vybranými návrhmi v legislatívnom procese, s aktivitami ZPS v oblasti rodinného podnikania a ďalšími aktivitami v uplynulom období, na ktorých ZPS participovalo.

V súvislosti s legislatívnym procesom na Slovensku členovia GR kriticky vnímajú pokračujúci proces príprav zavedenia e-faktúry. Keďže napriek pripomienkam podnikateľského prostredia nebola doteraz predložená seriózna analýza toho, či e-fakturáciu vôbec potrebujeme a aké alternatívy v súvislosti s týmto rozhodnutím boli zvažované, ako boli vyčíslené ich náklady a prínosy. GR ZPS tiež skonštatovala, že v navrhovanej podobe e-fakturáciu nemá žiadna krajina na svete a projekt so sebou nesie obrovské riziká pre podnikateľsky sektor. 

V súvislosti víziou daňovej reformy, ktorá bola predstavená ešte v minulom roku, prezident ZPS konštatoval, že doteraz nebol predložený žiaden písomný materiál ani detaily, a to aj na napriek tomu, že to zástupcovia zamestnávateľov požadovali aj na tripartite.

GR ZPS rokovala o aktuálnom konflikte na Ukrajine a jeho ekonomických dopadoch na podnikanie na Slovensku. Predmetom diskusie boli výsledky spoločného prieskumu ZPS, SBA a RÚZ a praktické problémy, s ktorými sa firmy musia vysporiadať, a ktorých riešenie je potrebné akcentovať pri komunikácii s predstaviteľmi relevantných rezortov.

Následne zasadnutie GR ZPS pokračovalo diskusiou s hosťami, ktorými boli Ivan Mikloš, prezident MESA10 a Ján Oravec, štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR. Členovia GR ZPS sa v diskusii s I. Miklošom venovali krokom EÚ a Vlády SR v súvislosti so zavedením sankcií, skokovitým rastom cien energií, či hroziacou stagfláciou.

Štátny tajomník J. Oravec v diskusii s členmi GR ZPS prezentoval postoje Ministerstva hospodárstva k prijatým opatreniam, ako aj opatreniam, ktoré MHSR zvažuje na zmiernenie dopadov súčasnej situácie. V súvislosti s nedostatočnou komunikáciou vlády a podnikateľského sektora bola časť diskusie venovaná novozriadenej Rade vlády SR pre konkurencieschopnosť a produktivitu, v ktorej má ZPS zastúpenie.

Páčil sa Vám článok?
ZPS na sociálnych sieťach