Novinky

Zasadnutie Generálnej rady ZPS s E. Kohútikovou a J. Oravcom

V utorok 12. júla 2022 sa v Bratislave uskutočnilo 7. zasadnutie Generálnej rady Združenia podnikateľov Slovenska. Hosťami zasadnutia GR ZPS boli E. Kohútiková, predsedníčka Zboru poradcov predsedu vlády a Ján Oravec, štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR.

Generálny sekretár ZPS na začiatku zasadnutia informoval o prebiehajúcom návrhu prípravy snemu ZPS. V súvislosti s tým GR ZPS schválila termín konania Snemu ZPS 13. októbra 2022 v Bratislave v Pálffyho paláci.

Generálna rada ZPS prerokovala správu o činnosti ZPS, vrátane mediálnych aktivít ZPS, ktoré obsahovali aj reakcie a stanoviská ZPS v médiách k aktuálnym otázkam hospodárskej politiky. Prezident ZPS informoval členov GR o činnosti RÚZ a o priebehoch a výsledkoch rokovaní Hospodárskej a sociálnej rady SR a o priebehu a záveroch plynúcich z  2.  zasadnutia Rady vlády pre konkurencieschopnosť a produktivitu SR. Zároveň informoval o novozavedenom inštitúte ex-post hodnotenia regulácií a návrhoch ZPS. Tiež informoval o aktivitách a stanoviskách ZPS v oblasti školstva a pripravovaných projektoch na nasledujúce obdobie.

Nasledovala diskusia Generálnej rady s hosťami zasadnutia, p. Kohútikovou, predsedníčkou Zboru poradcov predsedu vlády a p. Oravcom, štátnym tajomníkom MHSR. Ťažisko diskusie bolo venované možnostiam zapojenia slovenských firiem do obnovy Ukrajiny a aktivitám Vlády SR v tejto oblasti. 

Páčil sa Vám článok?
ZPS na sociálnych sieťach