Novinky

Výsledky prieskumu: Ako vplýva konflikt na Ukrajine na našich podnikateľov?

Približne každý druhý podnikateľ na Slovensku pociťuje negatívne následky vojenského konfliktu na Ukrajine na svoje podnikanie. Mnohí z nich by ukrajinským občanom radi ponúkli prácu, ale sťažujú si na nedostatok informácií.

Vojenským konfliktom sú najviac zasiahnuté firmy pôsobiace v priemysle (71 %) a v obchode (65 %). Výrazne negatívne dopady, ako priamy následok vojenského konfliktu, potvrdilo 15 % respondentov. Čiastočne negatívne vníma následky 34 % podnikateľov.

Aj tieto čísla vyplynuli z aktuálneho prieskumu, ktorý realizovala v období od 4. do 15. marca 2022 (formou online dotazníka) - medzi zástupcami podnikateľov na Slovensku - Združenie podnikateľov Slovenska (ZPS), Slovak Business Agency, a Republiková únia zamestnávateľov (RÚZ). Jeho cieľom bolo zistiť, do akej miery konflikt ovplyvnil podnikateľov na Slovensku.  

Aké problémy musia podnikatelia ešte riešiť

Vojenský konflikt na Ukrajine a široké spektrum ekonomických sankcií voči Rusku a Bielorusku, sa hneď odzrkadlili aj na podnikateľskom prostredí na Slovensku.

Najčastejšie sa firmy musia vysporiadať so všeobecným poklesom dopytu po ich výrobkoch a službách, nasledujú problémy v logistike, prerušenie dodávateľských vzťahov, pozastavenie nových investičných aktivít, prerušeniu už dohodnutých kontraktov, problémy s platobným stykom.

Informácie s cenou zlata 

Aktuálna situácia kladie veľké nároky na včasné a presné informácie. Z prieskumu vyplýva, že podnikatelia počas prvých troch týždňov od začatia konfliktu najviac pociťovali nedostatok informácií o tom, ako môžu legálne zamestnať ukrajinských občanov, či nedostatok informácií o daňových a ďalších legislatívnych súvislostiach poskytnutia pomoci, napríklad vo forme vlastných výrobkov či služieb.

Podnikateľom zároveň chýbal prehľad bánk, ktoré sú alebo budú odpojené od medzinárodného systému SWIFT a prehľad spoločností, voči ktorým boli zavedené sankcie.

Aby sme v tomto smere vyšli podnikateľom v ústrety, naše Centrum lepšej regulácie vypracovalo informačný materiál, ktorý obsahuje ucelený prehľad všetkých doposiaľ schválených sankcií zo strany EÚ, ako aj odkazy na užitočné stránky,“ povedal Marián Letovanec, riaditeľ sekcie národných a medzinárodných programov Slovak Business Agency.  

Legislatívu v úvodných týždňoch firmy nevnímali ako problém

Väčšina respondentov v prieskume (88 %) sa síce domnieva, že vzhľadom na  situáciu na Ukrajine zatiaľ nie je potrebné prijímať žiadne špecifické zmeny legislatívy, no podľa Jána Solíka, prezidenta Združenia podnikateľov Slovenska, tento údaj netreba preceňovať. Počas zberu dát už totiž niektoré legislatívne zmeny boli schválené a zároveň firmy uvádzali, že majú nedostatok informácií. „Práve kvôli chýbajúcim informáciám mnohé firmy nemusia tušiť, čo ich v praxi čaká alebo čo im platné zákony nedovoľujú. Prieskum skôr ukazuje, že už v prvých týždňoch konfliktu, si len každý desiaty podnikateľ uvedomoval dopady na svoje podnikanie a prekážky vyplývajúce z legislatívy, ktoré s nimi súvisia,“ dodáva Solík.

Záujem o zamestnávanie občanov Ukrajiny

Výsledky prieskumu potvrdzujú, že podnikatelia na Slovensku majú záujem (až 63 %) o zamestnávanie občanov Ukrajiny, ktorí opustili svoju krajinu. Najväčší záujem prejavili stredné (90 %) a malé podniky (83 %) a zástupcovia podnikateľských subjektov pôsobiacich v sektoroch priemysel (89 %) a stavebníctvo (73 %).

„Mnohé slovenské podniky majú záujem ukrajinským občanom poskytnúť prácu. V kombinácii so zvýšeným záujmom ukrajinských obyvateľov o prácu tak vzniká predpoklad na spoluprácu, ktorá môže byť prospešná pre obe strany – ľudí v neľahkej životnej situácii i slovenskú ekonomiku,“ zdôraznil Miroslav Kiraľvarga, prezident Republikovej únie zamestnávateľov.

„Ich zamestnávanie však komplikuje skutočnosť, že úrady firmám nevedia poskytnúť informácie o povolaniach a pracovných zručnostiach ukrajinských občanov, ktorým bol udelený štatút dočasného útočiska a hľadajú si prácu. Zbytočne tak komplikujeme ich umiestnenie na trhu práce,“ dopĺňa Ján Solík.

„Problematike zamestnávania a podnikania cudzincov na Slovensku sa venujú ďalšie informačné materiály, ktoré sme v súvislosti s dianím na Ukrajine pripravili. Záujemcovia ich nájdu na stránke nášho Centra lepšej regulácie,“ uzatvára Marián Letovanec, riaditeľ sekcie národných a medzinárodných programov SBA.

Podrobné výsledky prieskumu si môžete pozrieť TU.

Páčil sa Vám článok?
ZPS na sociálnych sieťach